Detaljer


Undervisningsstilling på Vg2 byggteknikk

Steinkjer videregående skole ligger på Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Skolen har et bredt fagtilbud med ca. 915 elever fordelt på 10 ulike utdanningsprogram. I tillegg har skolen tilbud innenfor voksenopplæring og kriminalomsorgen i Trøndelag. Totalt er det ca. 215 ansatte ved skolen. Se for øvrig skolens hjemmeside: https://trondelagfylke.no/steinkjer-videregående-skole

Vi trenger lærer på voksenopplæring i Vg2  Byggteknikk

- inntil 30 % stilling med mulighet for noe undervisning på ordinært løp på bygg- og anleggsteknikk
-må kunne undervise i  betong- og tømrerfag

Snarlig tiltredelse. 

 

 

Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med kompetansemål.

Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling og ha tett oppfølging. 

Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid.

Tilrettelegge og samarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø. 

Kvalifikasjoner

Undervisningskompetanse i de aktuelle fagene.

Godkjent praktisk pedagogisk utdanning.

Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy. 

Personlige egenskaper

Evne til god klasseledelse.

Evne til å bruke varierte-, praktiske-, digitale- og tilpassede opplæringsmetoder.

Lederegenskaper i møte med elevene.

Gode samarbeidsevner/evne og positiv vilje til samarbeid med elever, næringsliv og kolleger. 

Vi tilbyr

Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Høyt utdannede og trivelige kolleger, i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Trivelige, moderne og lyse arbeidslokaler.

Arbeidsplass med gode parkeringsmuligheter.

Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.