Detaljer


Undervisningsstilling i norsk inntil 70 % fast stilling

Meråker videregående skole

Skolen har ca. 160 elever fordelt på utdanningsprogrammene idrettsfag og studiespesialisering. De fleste går på idrettsfag. Skolen samarbeider med NSF og NSSF og har landslinje i langrenn og skiskyting, Samt landsdekkende tilbud i rifleskyting. I tillegg tilbys fordypning i fotball og friluftsliv/breddeidrett. Innenfor studiespesialisering satser skolen på realfag. I samarbeid med Nord Universitet tilbyr skole et studietilbud for toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting. Skolen er kjent for å utvikle utøvere til toppidretten. (www.meraker.vgs.no.) Storparten av elevene bor på hybel. Skolen har også en ekstern virksomhet, Arena Meråker, som tilrettelegger samlinger gjennom utleie av anlegg, bespisning og overnatting (www.arenameraker.no).

Ledige stilling:

• Norsk inntil 70 prosent fast

Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
  • Du må ha 

      • Undervisningskompetanse i norsk

      • Godkjent praktisk pedagogisk utdanning 

      • God evne til samarbeid og teamarbeid

       • Godkjent politiattest 

 

  • Andre kvalifikasjoner vi ønsker av deg

• Du er inkluderende og utviklingsorient

• Du har god pedagogisk forståelse 

• Evne til å knytte en god relasjon til elevene

• Digital kompetanse 

Personlige egenskaper

Vi søker en person som kjenner seg igjen i vårt verdigrunnlag:

  • Fellesskap

-  Alle blir sett

-  Alle hilser på hverandre 

-  Vi har forventninger til hverandre

-  Vi deler kunnskap og erfaring

  • Tydelighet

- Vi gir tydelige beskjeder og tydelige tilbakemeldinger

- Vi snakker til og ikke om hverandre

- Vi praktiserer de 4-R (Rett tid, Rett sted, Rett fokus og Rett utstyr)

- Vi er løsningsorienterte

  • Mestring

- Vi legger til rette for at du kan nå dine mål

- Vi lærer og utvikles gjennom fellesskap

- Øve, øve jevnt og trutt

  • Kvalitet

- I alle ledd

- Vi drar i samme retning

- Helhetlig utvikling - vi er i bevegelse

- Et lang og godt liv med idretten 

 

 

 

Vi tilbyr
  • Arbeids- og lønnsbetingelser etter avtale, pensjonsordning i overensstemmelse med lover og avtaler. Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket.
  • Faste stillinger har 6 måneders prøvetid.