Undervisningsstilling faglærer piano

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Heimdal videregående er en av de største skolene i fylket. Nytt skolebygg stod ferdig til skolestart høsten 2018 og skolen har 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag og helse og oppvekst. I tillegg har vi en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk, til praktisk arbeid, og jobbing med tradisjonelle skolefag. 

Avdeling for musikk/dans/drama har ledig fast stilling inntil 60% undervisning med hovedvekt på undervisning i piano hovedinstrument og piano bi-instrument. Det er også ønskelig med kompetanse i musikkteori og/eller musikkhistorie for å eventuelt kunne øke opp denne stillinga. 

Arbeidsoppgaver:

Undervisning på hovedinstrument piano
Undervisning på bi-instrument piano
Undervisning og andre oppgaver tillagt lærerjobben 

Kvalifikasjoner:

Godkjent musikkutdanning på masternivå med piano hovedinstrument
Undervisningskompetanse for musikk, dans, drama videregående skole
Undervisningskompetanse i musikkteoretiske fag
God digital kompetanse
Kjennskap til fagfornyelsen

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vilje og evne til å skape gode relasjoner til elever og kolleger
Kunne arbeide selvstendig og målrettet
Engasjert i å skape godt læringsutbytte og skape et godt læringsmiljø
Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
Tro på at alle elever hører til på skolen og kan lykkes på sine premisser

Vi tilbyr:

Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø, og arbeid i team med dyktige kolleger rundt skolens elever
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune