Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Undervisningsstilling 5.-7.trinn

Kort om stillingen

Fra 17.10.2022 vil det være ledig inntill 100 % vikariat ved Røros skole, 5.-7.trinn. Vi søker etter en dyktig lærer som vil engasjere og involvere barn og unge.

Om oss

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er fjellregionens største skole med ca. 500 elever. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen, og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, da disse har positiv effekt på læringsmiljøet. Elevene blir kjent med og utvikler viktige sider ved seg selv sammen med de andre elevene. Arbeidsmiljøet er godt, og det er lett å trives. 

Kvalifikasjoner
 • oppfyller kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven i ett eller flere fag for 5.-7 trinn
 • ønskelig med kompetanse  i engelsk og kroppsøving
 • ønskelig med erfaring i pedagogisk bruk av IKT-verktøy, gjerne chromebook  
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • kontaktlæreransvar
 • være en stødig og god klasseleder
 • delta og bidra i samarbeidet med kollegaer
 • aktivt delta i skolens utviklingsarbeid 
Personlige egenskaper
 • stå frem som autoritativ klasseleder
 • evne til å bygge gode relasjoner
 • gode samarbeidsevner
 • er utviklingsorientert
 • endringsvillig og fleksibel 
 • imøtekommende og omgjengelig
 • kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte
 • kunne kartlegge og følge opp elevens utvikling
 • personlig egnethet vil bli vektlagt  
Vi kan tilby
 • flotte elever!
 • et engasjert og inkluderende lærerkollegium, med fokus på elevenes læring og trivsel
 • arbeidsplass på fjellet med tilgang på natur og kultur
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 30.09 2022

Nærmere opplysninger om stillingene ved Røros skole kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Geir Tønnessen tlf. 997 34 523 epost: geir.tonnessen@roros.kommune.no

Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges jf. opplæringsloven § 10-9.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.