• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4855276
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 23.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Undervisningsstilling, 100% fast Måndalen skule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stilling
Måndalen skule har ledig ei fast stilling som grunnskulelærar i 100% stilling. Stillinga er ledig frå og med 1. februar 2023

Arbeidsplassen
Måndalen skule er ein heilt ny skule med moderne fasilitetar for både læring, leik og utvikling. Måndalen skule er plassert i naturskjønne omgjevnadar der fjord og fjell legg til rette for flotte mogelegheiter i både skulekvardagen og på fritida. Skulen har 87 elevar fordelt på 1. 10. trinn, og eit samla personale på 18 tilsette.

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisning hovudsakleg på 5.-10.trinn (avhengig av kompetanse/erfaring).
 • Kontaktlæraransvar kan bli tillagt stillinga.

Krav til kvalifikasjonar:

 • Utdanning som grunnskulelærar, fortrinnsvis 5-10. trinn.
 • God digital kompetanse.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Det er ønskje om:

 • Ulike fag er relevant, men det er ønskjeleg med norsk og engelsk i fagkretsen.
 • Relevant erfaring er ønskjeleg.

Personlege eigenskapar:

 • Du har evne til å planleggje, arbeide strukturert og sjølvstendig.
 • Du evner å skape gode relasjonar til elevar, føresette og kollegaer.
 • Du jobbar godt i team, og er lojal til felles avgjerder.
 • Du har stor arbeidskapasitet, evne til å fokusere, og arbeider for eit godt læringsmiljø med fagleg utbytte for alle.
 • Du har erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisninga, og tek i bruk skulens digitale moglegheiter og løysingar for å fremje elevane si læring.
 • Du tenkjer positivt, har godt humør og likar å jobbe med menneske i alle aldrar.
 • Du bidreg og stimulerer til utvikling av organisasjonen i sin heilskap.
 • Du er tydeleg og omgjengeleg i din kommunikasjon, både internt på skolen og eksternt ovanfor våre samarbeidspartnarar.

Tilsetting
Tilsetting skjer i høve til gjeldande lovar, reglement og avtaleverk, òg når det gjeld medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovudtariffavtale ut frå kvalifikasjonar og ansiennitet. 

Politiattest
Den tilsette må leggje fram gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, før tilsettjing. Jfr. Opplæringslova § 10-9 og forskrift § 15. 

Søknad 
Rauma kommune tek kun imot elektroniske søknadar. Søkjerettleiing: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller, og registrerer/oppdaterer CV`en med utdanning og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attestar og vitnemål i PDF format.

Merk at opplysningar kan gjerast offentlege sjølv om du har bede om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Du vil då bli varsla, om ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4855276
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 23.11.2022