• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0184, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4970678
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Undervisningsleder Oslo kulturskole

Offentlig forvaltning

30 % stilling som undervisningsleder i musikk

Oslo kulturskole har 10 000 elever i sving hver uke – hele året. Vi tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst, dans og teater på 90 ulike undervisningssteder over hele byen, og vi har 250 ansatte tilknyttet skolen.

Kulturskolen er høyt på den politiske agendaen i Oslo kommune og skal de nærmeste årene ha en kraftig vekst i elevtallet. Kulturskolen deles fra 1. januar 2023 i 3 geografiske områder for å kunne bidra til et sterkere fokus på bydelenes behov. Som undervisningsleder vil du ha ansvar for drift og personaloppfølging av musikkfaget for kulturskolens aktivitet i område sentrum og østre del av byen. Med dette følger personal-, økonomi- og fagansvar. Fagutviklingen vil skje i tett samarbeid med undervisningsledere for musikk i hele byen. Hos oss vil du å være med på å utvikle tilbud til barn og unge, samt bidra til at kulturskolen er relevant til enhver tid og speiler samfunnsutviklingen. Som undervisningsleder inngår du i ledergruppen i kulturskolens område sentrum/øst og rapportere til områderektor.

Fokus for aktivitet i sentrum/øst er mangfold og fordypning. Dette utviklingsfokuset speiler mulighetene og utfordringene i dette geografiske området. Området inneholder kulturskolens to hovedbaser, for fagmiljø innen musikk  (Grønland kulturstasjon) og dans/teater/visuell kunst (Schous kulturstasjon). Dette betyr at store deler av skolens fordypningstilbud ligger til området. Skolens aktivitet omfatter også en etablert og fremtidig økning i samarbeid med nasjonal kulturinstitusjoner og fagmiljøer i sentrum av hovedstaden. Samtidig skal kulturskolen i sterkt økende grad nå alle barn og unge i byen. I område sentrum øst betyr dette en  befolkning der større omfang enn i andre deler av byen lever under utfordrende levekår. Mangfold innen kunstformer, arrangementer, undervisningstilbud og formidlingsformer er dermed i fokus.  Hos oss vil du få muligheten til å være med på å skape en fremtidsrettet og relevant kulturskole som speiler samfunnsutviklingen.

Oslo kulturskole kjennetegnes av sterke fagmiljøer innenfor alle kunstfagene. Hvert år produserer kulturskolen konserter, forestillinger og visninger som samler kulturskoleelever fra hele Oslo. Kulturskolen samarbeider med frivillig og profesjonelt kulturliv, barnehager, grunnskoler, skolefritidsordning og videregående skoler, høgskoler, kunstinstitusjoner og andre aktører for å gi et faglig kompetent, tilrettelagt og fremtidsrettet undervisningstilbud. For mer informasjon om Oslo kulturskole, se www.oslokulturskole.no 

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ledelse og styring av Oslo kulturskole

 • Bidra til at skolen leverer på sitt samfunnsoppdrag og i tråd med strategier og politiske bestillinger
 • Deltaker i områderektors ledergruppe og bistå i operativ og strategisk ledelse
 • Bidra til god omdømmebygging både internt og eksternt
 • Særskilt medansvar for faglig utvikling og samhandling innenfor eget fagområde på tvers av byen

Faglig ansvar for sin enhet

 • Sikre utvikling og høy kvalitet i undervisningen gjennom faglig styring og veiledning av egne lærere
 • Medvirkning i områdeutvikling og samarbeide
 • Faglig kvalitetssikring av arrangementer/prosjekt
 • Daglig drift og administrasjon, herunder opptak av elever, arbeidsplaner, timeplanlegging, oppfølging av fagplaner, dialog med skoler, markedsføring av undervisningstilbudet m.v.

Personalansvar

 • Personalansvar for egne lærere, herunder ansettelser for å kvalitetssikre faglige og pedagogiske kvalifikasjoner 

Måloppnåelse og ressursutnyttelse

 • Medansvar for god ressursutnyttelse i egen enhet som sikrer en forsvarlig drift innenfor gitt økonomisk ramme
 • Ansvar for god ressursstyring i arrangementer og prosjekt

Arbeidsgiver kan endre på avdelingens ansvarsområde og som vil kunne påvirke leders ansvar. Med veksten kulturskolen står ovenfor må det påregnes endringer grunnet omstillinger veksten innebærer.

 

Kvalifikasjoner:

Utdanning:

 • Høyere kunstfaglig utdanning med pedagogikk innen det fagområdet stillingen gjelder 
 • Lederutdanning. Ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet

Erfaring / realkompetanse:

 • Erfaring med administrasjon og personalforvaltning
 • Kunne vurdere undervisningen etter kvalitetskriterier
 • Erfaring fra ledelse av kulturskole
 • Erfaring fra arbeid med mangfold er ønsket

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og trygg i lederrollen med god rolleforståelse   
 • Samlende med gode samarbeidsevner   
 • Endringsvillig og utviklingsorientert  
 • Gode kommunikasjonsevner   
 • Strukturert og god organisasjonsforståelse  

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende stilling med varierte oppgaver
 • Et sterkt fagmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale innenfor Oslo kommunes lønnsregulativ; stillingskode 0324 Undervisningsinspektør, lønnsramme 5914-5920, ltr. 50-56 (pt. kr. 711 300-801 700)
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0184, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4970678
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune