Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Undervisningsinspektør med ansvar for SFO

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende lederutfordring ved en attraktiv skole?

Nå er det ledig stilling som undervisningsinspektør med ansvar for SFO ved en av Vestfolds mest spennende og komplekse grunnskoler, Byskogen skole. Skolen har et ordinært tilbud for elever på 1.-10.trinn og har et innføringstilbud for nyankomne elever på 5.-10.trinn for hele kommunen.

Skolen har også en forsterket avdeling for elever på 1.-10.trinn for hele kommunen. Skolen har totalt sett ca.550 elever og av disse går ca.100 barn på SFO. Virksomheten har ca. 120 ansatte fordelt på de fire ulike avdelingene.

Som ny leder ved skolen vil du få ansvar for skolens 1.trinn og for driften av SFO. Skolen har faglig sterke, utviklingsorienterte, og engasjerte medarebeidere som tar i bruk varierte læringsarenaer og metoder i skole- og SFO-tid. Helhetlig tenking er sentralt. Det arbeides systematisk med innføring av Fagfornyelsen og ny Rammeplan for SFO. Skolen er svært opptatt av inkluderende og fellesskapende aktiviteter. Vi ser på mangfold som en berikelse og vi fremmer raushet, kreativitet og læringsglede.

Vi søker etter en ny undervisningsinspektør på 1.trinn som vil få ansvar for SFO i 100% stilling. Som ny leder vil du bli en del av skolens ledergruppe som består av rektor og fem andre undervisningsinspektører og vil få følgende ansvarsområder:

Hovedarbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av skolens SFO-avdeling i tråd med skolens satsingsområder
 • Administrativ-, drifts- og pedagogisk ansvar for SFO-avdelingen og skolens 1.trinn.
 • Arbeid i SFO-basen i åpningstiden
 • Ansvar for overgangen barnehage-skole
 • Følge opp kommunale og lokale beslutninger og vedtak
 • Tett samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte i avdelingene.

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning og erfaring.
 • Ønske om lederkompetanse og erfaring.
 • Digitale ferdigheter.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har, eller er villig til å ta skolelederutdanning
 • Erfaring fra lignende virksomhet/avdeling/elevgruppe er en fordel.
 • Kjennskap og eller/eller kompetanse innenfor offentlig forvaltning.
 • Oppdatert på gjeldene lovverk og forskrifter i skolen.
 • Kjennskap og erfaring med samarbeid med skolens støttetjenester.

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner
 • har pedagogisk forståelse og verdsetter læring og utvikling gjennom lek
 • har erfaring med forebyggende arbeid
 • har gode muntlig- og skriftlige kommunikasjonsevner
 • har evne til å bygge tillit og skape entusiasme
 • har evner til å gjennomføre god administrativ drift
 • har evne og vilje til å sette seg inn i nye IKT-systemer og e-verktøy

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en hektisk skolehverdag
 • Gode muligheter for å påvirke videre utvikling av SFO som avdeling
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: 9954

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost