Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3366438
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Undervisningsinspektør med ansvar for 2.-3. trinn og IKT-satsing - Fast stilling

Ammerud skole er en flerkulturell 1.-7.trinns skole med 590 elever. Ammerud skole ble bygget i 2005 og fremstår som et moderne skoleanlegg med fleksible undervisningsarealer og funksjonelle fellesområder. Skolens personalet består av 90 ansatte godt kjønns- og aldersblandet (50 % menn og 50 % kvinner). Det legges opp til mange idrettslige og sosiale aktiviteter for personalet. Se informasjon om oss på skolens hjemmeside https://ammerud.osloskolen.no/
 
Organisering av undervisning
Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det forsterket tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.                                                                                                       
 
Det store laget rundt elevene
Hvert lærerteam består av 4 kontaktlærere og 1 spesialepedagog, samt noen ressurslærere som fordeles mellom trinnene. Skolen har også egne faglærere i Mat & helse, Kunst & håndverk og Kroppsøving. For å bistå lærerteamene ytterligere med tidlig innsats og tilpasset opplæring har skolen tre fagteam med spissede fagkompetanser. Team MerLæring (3 leselærere og 3 regnelærere), Team Spes.ped. (1 spes.ped.koordinator og 7 spesialpedagoger) og Team Skolemiljø (4 miljøterapeuter). Hvert team ledes av en undervisningsinspektør eller en assisterende rektor. Rektor har det overordnede ansvaret for alle elever og ansatte på Ammerud skole.
 
Høye ambisjoner på elevenes vegne
Elevene på Ammerud skole presterer godt. Vi har hatt stabile, gode og til dels stigende elevresultater på nasjonale prøver, overgangsprøver og kartleggingsprøver de siste 3 årene. I tillegg har vi også mange gode sportslige elevresultater. Alle disse elevresultatene skal vi arbeide hardt og kontinuerlig for å beholde og løfte ytterligere. Elevundersøkelsene, Foreldreundersøkelsene og Brukerundersøkelsene på AKS viser at elevene trives og har det godt, og at mobbetallene er lave. Foresatte er fornøyd med skolens oppfølging av elevene både faglig og sosialt. Mer informasjon om elevresultatene og undersøkelsene ligger på "minosloskole.no" og skolens hjemmeside "ammerud.osloskolen.no".

Arbeidsoppgaver
Oppfølging av elevenes opplæring og læringsresultater (erfaring med bruk av "trackingskjema", analysearbeid i forhold til læringsresultater, sørge for god planlegging, forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forhold til nasjonale prøver)

Lede pedagogisk utviklingsarbeid (lede, kurse og veilede)

Utvikle god klasseromspraksis i henhold til skolens standardarder for god undervisning og klasseledelse, dette ved bruk av hyppig skolevandring og refleksjonssamtaler i etterkant som metode

Personalansvar

Administrativ tilrettelegging, organisering og strategisk planlegging av skolens pedagogiske utviklingsarbeid og drift

Jobbe aktivt for å utvikle et godt skole-hjem samarbeid

Ledelse av ulike byggprosjekter

Lede folkehelsearbeid i forhold til det å kunne legge til rette for sunne valg, deriblant mat og måltider på skolen og AKS
Kvalifikasjoner


Dokumentert relevant erfaring innen pedagogisk arbeid og undervisning

Kompetanse og undervisningserfaring på barneskole.

Erfaring med å lede og veilede lærernes pedagogiske utviklingsarbeid

Ønskelig med erfaring fra mat- og helsefag.

Meget god IKT-kunnskaper og erfaring med bruk av IKT som pedagogisk verktøy i undervisning.

Erfaring med bruk av læringsbrett (Ipad) i undervisning vektlegges.
 
Utdanning

Lærerutdanning fra Høyskolen/Universitet

Skolelederutdanning
Personlige egenskaper
Personlig egnethet og erfaring som skoleleder vil bli sterkt vektlagt

Stor arbeidskapasitet, en oppofrende innstilling og en "ja-holdning" i forhold til mange komplekse arbeidsoppgaver og utfordringer som må løses, vil bli sterkt vektlagt

Du er klar og tydelig, men har samtidig også selvinnsikt og er reflektert. Evner å se sin egen praksis med et kritisk blikk

Har relevant faglig kompetanse (faglig kunnskap og erfaring som lærer på barneskolen)

Gode samarbeidsevner

Tar initiativ, er selvstendig, beslutningsdyktig og løsningsorientert

God på mellommenneskelige relasjoner
Vi tilbyr
En moderne skole med fleksibel organisering

Gode samarbeidsmuligheter og godt arbeidsmiljø

Lønn basert på utdanning og ansiennitet etter gjeldende regler og avtaler (fra ltr. 05-17)

Det vil bli gitt oppfølging og veiledning