Ledig stilling

Tønsberg kommune

Undervisningsinspektør

Offentlig forvaltning

Røråstoppen skole ligger ca 1 km øst for Revetal sentrum, med et stort og variert uteområde, og nærhet til fine turområder. Skolen er bygget som en baseskole.

Det er i dag 210 elever og 32 ansatte på skole/SFO. Det gis et grunnskoletilbud på 1.-7.trinn, og SFO - tilbud fra 1.-4.trinn hver dag fra 07.15-16.30. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og inkludering er våre satsingsområder.

På Røråstoppen skole ser vi hverandres styrker, og vi deler med hverandre.

Viktige prinsipper for oss  i arbeidet for et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø er:

 • Alle stemmer må bli hørt
 • Språket vi bruker former verden vi lever i
 • Det vi retter oppmerksomhet mot vil styrkes
 • Våre bilder av framtiden former våre handlinger nå
 • Positive spørsmål skaper positiv forandring
 • Å se helhet skaper felles retning, kreativitet og virkelyst

Skolens ledergruppe består av rektor, undervisningsinspektør med ansvar for 1. - 2.trinn og  SFO, og undervisningsinspektør med ansvar for 3.-7.trinn.  

Vi søker en  undervisningsinspektør for 1.-2.trinn og SFO, som ønsker å være med på å skape en god skole og SFO for elevene og en god arbeidsplass for alle ansatte.  

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utvikle gode læringsmiljøer for elevene på 1.-2.trinn, i tett samarbeid med lærere og andre ansatte 
 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av SFO, i tett samarbeid med baselederne for SFO
 • Ansvar for koordinering av individuelt tilpasset opplæring etter ny opplæringslov pr 01.08.24
 • Medansvar for skolens pedagogisk utviklingsarbeid 
 • Medansvar for å utvikle og følge opp skolens rutiner og systemer

Arbeidsoppgaver ellers vil bli fordelt mellom ledelsen. Det må også påregnes noe undervisning ved høyt sykefravær, og at hovedoppgavene kan endre seg med skolens behov.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Kvalifiserer for tilsetting i grunnskolen 1. – 7. trinn
 • Undervisningserfaring fra barnetrinnet
 • God digital kompetanse og har erfaring med digital læring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som:

 • Er en tydelig og varm leder
 • Har ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Har kunnskap om, og erfaring med spesialundervisning
 • Har kunnskap om, og erfaring med tilrettelegging for elever med særskilte behov
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er ansvarsbevisst, stabil og pålitelig
 • Er målrettet
 • Er faglig oppdatert og interessert i utvikling av skole og SFO
 • Har god kunnskap om skolens rammer, vilkår og arbeidsavtaler
 • Har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har evner og lyst til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og medarbeidere på skole og SFO
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har stor arbeidsglede og godt humør
 • Er robust og takler hektiske dager
 • Jobber like godt i team som selvstendig

Vi tilbyr:

 • Et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø  
 • Et dynamisk og engasjert lederteam  
 • Pedagogiske utfordringer og faglig trykk  
 • Mye godt humør og arbeidsglede  
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk

Andre opplysninger 

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost