Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Undervisningsinspektør

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Volla skole er en barneskole med ca. 450 elever fra 1. til 7. klasse. Vår visjon er "Vi gjør hverandre gode". Vi har en pedagogisk plattform, hvor vi satser på å utvikle oss innen læringsmiljø, skaperglede og lesing- og skriving. Vi er også stolte av å bidra til å utdanne fremtidens lærere, gjennom å tilby praksisopplæring for studenter for NLA Høyskolen i Oslo. 

Volla skole holder til sentralt i Lillestrøm. Frem til august 2025, holder vi til i de gamle lokalene til Kjellervolla skole i Vestbygata, mens vi venter på at skolen vår skal totalrenoveres. 

Vi søker en fleksibel skoleleder med stort engasjement for elever og læring, og som brenner for å være med på å utvikle skolen vår i tråd med vår pedagogiske plattform. Du vil være en del av skolens lederteam bestående av rektor, tre undervisningsinspektører og en SFO-leder.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning i grunnskolen
 • Skoleledererfaring eller utdanning i skoleledelse, alternativt interesse for å ta videreutdanning innen
  skoleledelse
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • God kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Tydelig, positiv, inkluderende og tillitsbasert lederstil
 • Vilje og evne til å lede og fullføre utviklingsprosesser og ser verdien av å jobbe systematisk og målrettet
  over tid
 • Arbeide selvstendig og effektivt og ta initiativ
 • Du trives godt i et hektisk miljø
 • Fleksibel, løsnings- og resultatorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende og givende arbeidshverdag
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning
 • Lønn etter Hovedtariffavtalen

 Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.