Ledig stilling

Oslo kommune

Undervisningsinspektør

Offentlig forvaltning


Hasle skole er en 1-7-skole som fra høsten 2022 har om lag 750 elever, inkludert to byomfattende mottaksklasser og en alfabetiseringsklasse. Skolen ligger sentrumsnært i Grünerløkka bydel, i et hyggelig og sammensatt bomiljø.

Hasle skole var ferdig bygget i 1957 og har mange og lange tradisjoner. Skolen er rehabilitert og sto ferdig høsten 2019 som en full fireparallell skole med plass til 808 elever. Skoleåret 2022-23 er det fireparallell på 1.-6.trinn og toparallell på 7.trinn.

På Hasle har vi flotte elever og ansatte, og engasjerte og hyggelige foreldre. Lærerne er positive, profesjonelle, samarbeidende og lærende. AKS er en aktiv og viktig læringsarena for elevene og samarbeidet mellom skolen og AKS er godt. Vi har læringsbrett 1:1 og er i en utviklingsprosess rundt elevsentrert digital læring.

Arbeidsoppgaver:


 • Du inngår i skolens ledergruppe
 • Du har hovedansvar for noen trinn med oppfølging faglig, administrativt og med personalansvar
 • Du har systematisk oppfølging av skoleutvikling, kvalitet og resultater
 • Du bidrar med din fagkompetanse i personalet generelt, og i ledergruppen spesielt
 • Du vil ha en aktiv del i arbeidet med å styrke kompetansen hos ansatte i organisasjonen innen spesial- og sosialpedagogikk
 • Du vil ha ansvar for dine trinns timeplaner
 • Du følger opp skolens arbeid med SNO

Kvalifikasjoner:


 • Du har utdanning og erfaring som lærer
 • Du har skolelederkompetanse og gjerne erfaring som skoleleder
 • Du har erfaring med digital læring
 • Du har veiledningskompetanse
 • Du holder deg godt faglig oppdatert og er interessert i skoleutvikling
 • Du har meget gode norskferdigheter skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:


 • Du har et positivt elevsyn
 • Du er ambisiøs på elevenes, skolens og egne vegne
 • Du er raus, trygg og kommuniserer tydelig
 • Du er systematisk og analytisk
 • Du trives i en hektisk skolehverdag og har evnen til å prioritere og arbeide effektivt
 • Du er fleksibel og samarbeidsorientert, men kan likevel arbeide selvstendig
 • Du er lojal og ansvarsbevisst
 • Du har evne til relasjonsbygging med alle skolens samarbeidspartnere

Vi tilbyr:


 • Spennende arbeid på en hyggelig skole i et kompetent lederteam
 • Muligheten til å være skolens motor for å bygge kompetanse hos ansatte i organisasjonen innen spesial- og sosialpedagogikk
 • Fine elever og engasjerte kollegaer på en skole i fortsatt utvikling og oppbygging
 • Lønn etter Oslo Kommunes retningslinjer