Undervisningsinspektør - 100 % fast stilling ved Stange skole

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

 Stange skole er en 1 - 7 skole med 187 elever og 40 ansatte inneværende skoleår. Skolen ligger midt i Østre Toten kommune. Et stort uteområde gir mange muligheter til utendørsaktiviteter både i lek og undervisningssammenheng.

De ansatte på Stange skole er positive, profesjonelle, samkjørte, og humoren sitter løst. Vi er opptatt av å være gode lagspillere. Lagspilleransvaret trener vi også på med elever og hjem.

Fakta om stillingen: 

50 % av stillingen er tillagt undervisning, resterende 50 % er tillagt administrasjon. Noe av arbeidsoppgavene vil være å bidra i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen. I tillegg vil det blant annet være arbeidsoppgaver som

timeplanarbeid, oppfølging ift. digitale kommunale plattformer, vikaroppfølging og ansvar for inspeksjon. Inspektør bidrar også aktivt inn oppfølgingsarbeidet rundt enkelt-elever/ trinn. Inspektør er rektors stedfortreder.

Kvalifikasjoner og krav til søker:

Formell utdanning: Godkjent lærerutdanning, gjerne med tilleggsutdannelse i skoleledelse
Tidligere praksis: Praksis fra skoleverket og gjerne fra barnetrinnet. Erfaring som skoleleder er ønskelig, men ikke påkrevet. Gode kunnskaper innen IKT og gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Politiattest påkrevd før tilsetting.

Egenskaper:

* Gode samarbeidsevner
* Systematisk og strukturert
* Effektiv og engasjert
* Må kunne arbeide under press i en hektisk hverdag
* Ha fokus på relasjonsledelse
* Være raus og ha godt humør

Vi tilbyr:

* Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som er preget av gode relasjoner og mye raushet i hverdagen
* Godt samarbeid mellom ledelse og team/trinn
* Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med flotte elever og en engasjert foreldregruppe
* Et positivt og aktivt kollegium. Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.