Undervisning  teknologi- og industrifag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Steinkjer videregående skole ligger på Guldbergaunet i Steinkjer kommune. Skolen har et bredt fagtilbud med ca. 950 elever og 220 ansatte. Skolen har 10 utdanningsprogram, tilbud innenfor voksenopplæring og kursvirksomhet og opplæring gjennom kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag. Se for øvrig skolens hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole/ 

Vi har følgende undervisningsstilling ledig fra høsten 2021:

 • Teknologi og industrifag - vikariat i 100 % stilling, fordelt på fagene Vg1 teknologifag og Vg2 kjøretøy.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med kompetansemål.
 • Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling og ha tett oppfølging.
 • Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Tilrettelegge og samarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø.

 

Kvalifikasjoner:

 • Undervisningskompetanse i de aktuelle fagene.
 • Godkjent praktisk pedagogisk utdanning.
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy.

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til god klasseledelse.
 • Evne til å bruke varierte-, praktiske-, digitale- og tilpassede opplæringsmetoder.
 • Lederegenskaper i møte med elevene.
 • Gode samarbeidsevner/evne og positiv vilje til samarbeid med elever, næringsliv og kolleger.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver. Et godt faglig miljø som jobber tverrfaglig.  Trivelige og moderne arbeidslokaler, og gode parkeringsforhold.

Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk.