Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Underdirektør

Nasjonalt cybersikkerhetssenter ble i år etablert som en avdeling i NSM og vi søker nå etter underdirektør som nestleder for senteret.

 Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, nasjonal koordinering av cyberhendelser deteksjon og hendelseshåndtering, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å samle nasjonal kompetanse og bidra til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse. Eksterne samarbeidspartnere vil være departementer, sektormyndigheter, virksomheter, industri, akademia og internasjonale partnere.

Nestleder i avdelingen rapporterer til avdelingsdirektør og skal støtte denne i daglige virke og følge opp avdelingens leveranser. Rollen innebærer å være avdelingsdirektørens faste stedfortreder og inngår i ledergruppen i avdelingen. Nestleder er en sentral samtalepartner for avdelingsdirektøren og en aktiv deltager i avdelingens ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets på master-nivå eller tilsvarende.
 • Dokumentert relevant ledererfaring.
 • Kandidaten må ha erfaring innen operativ cybersikkerhet og forebyggende sikkerhet.
 • Erfaring med organisasjonsutvikling, omstillingsprosesser og virksomhetsprosesser.
 • Erfaring med administrative og økonomiske oppgaver.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og offentlige utredninger.
 • Det er ønskelig med god kjennskap til NSMs oppdrag og rolle.
 • Det er ønskelig med god kjennskap til relevant lovverk.

Personlige egenskaper:

 • Du har evnen til å se strategiske og helhetlige sammenhenger.
 • Du kan jobbe både strategisk og operasjonelt.
 • Du er løsningsorientert og har gjennomføringsevne.
 • God teknologisk forståelse.
 • Du skaper gode relasjoner, kommuniserer godt, og skaper tillit. Vi søker personer som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger og bygge et samhandlende miljø rundt seg.
 • Evne til å tilpasse seg til og utnytte potensialet i omliggende prosesser og rammer.

 Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S

Stillingen er plassert som underdirektør (SKO 1059). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.