Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ultralydjordmor

Offentlig forvaltning

Fostermedisinsk avdeling består av to seksjoner. Seksjon for fostermedisin og seksjon for ultralyd. Sammen utfører vi fostermedisin og prenatal diagnostikk. Det meste av aktiviteten er regional og flerregional funksjon. Prenataldiagnostikk reguleres av Bioteknologiloven av 2020. I følge retningslinjene til loven kan fosterdiagnostikk bare foregå ved institusjoner godkjent av Helsedirektoratet. Norge har fem sentra hvorav Oslo universitetssykehus utgjør det største senteret.

Seksjon for ultralyd – som består av ultralydjordmødre - utfører ultralydscreening i første og andre trimester. Vi er en flott gjeng på 24 ultralydjordmødre som jobber ved to lokalisasjoner – Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Vi har stort fokus på fag, samarbeid og trivsel. Vi har faglige regionale møter, samt avsatt fag-tid sammen med fostermedisinere.

Ved seksjon for ultralyd har vi nå ledig vikariat som ultralydjordmor med snarlig tiltredelse og varighet tom 31.01.24 med mulighet for forlengelse.
Stillingen er på 60%, men kan bli oppdelt i mindre stillingsprosenter. Det bes om at det bemerkes i søknad om hvor stor stillingsprosent det ønskes.

Tjeneste vil være ved Rikshospitalet og/eller tilsvarende enhet ved Ullevål sykehus. Arbeidet er på dagtid. Ved ekstern ansettelse kan stillingen fortrinnsvis kombineres med helgearbeid i turnus ved Fødeavdelingen på sykehuset. Det vil også være nært samarbeide med svangerskapspoliklinikken.

Jf. Helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse. To relevante referansepersoner bes oppgitt i søknaden. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Norsk autorisasjon som jordmor.
 • Godkjent ultralydutdannelse.
 • Relevant praksis og kompetanse innen ultralyd og fosterdiagnostikk.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Faglig engasjert.
 • Jobbe selvstendig og ansvarsbevisst.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Faglig oppdatering og kompetanseutvikling.
 • Intern opplæring.
 • Utviklings-samtaler.
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.