• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3916767
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Ullevålsveien 34 søker flere tilkallingsvikarer til miljøarbeid i tilrettelagt bolig

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ullevålsveien 34 er et heldøgns bo- og omsorgstilbud som yter tjenester til åtte voksne beboere med blant annet utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Dette kjennetegnes mest i bruk av ulike belønningssystemer og tegnøkonomier, atferdsavtaler, fokus på datainnsamling og kontinuerlige evalueringer. Vi legger vekt på brukerrettet tjeneste og jobber etter individuelle planer basert på den enkelte beboers behov. Beboerne fyller egen hverdag med ulike aktiviteter som arbeid, kino, konserter, skogsturer mm. I tillegg driver vi prosjektet Jobb34 der flere av beboerne (og andre eksterne brukere) med behov for omfattende tilrettelegging, har en mulighet til å få en variert og meningsfylt arbeidsdag.

Vi ønsker å knytte til oss miljøpersonell som kan jobbe ekstravakter. Som tilkallingsvikar inngår du en rammeavtale, som gir mulighet for å takke ja eller nei til tilbud om vakter. Vi har døgnkontinuerlig bemanning alle ukedager, og kan ha behov for ekstra personell til alle typer vakter. Det kan også bli mulighet for sommerjobb (vikariat ved ferieavvikling).

Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøarbeid
 • Bistand i alle dagliglivets gjøremål
 • Gjennomføring av faglige program/tiltak
 • Gjennomføring av tiltak etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Rapportering, skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Fullført videregående opplæring, det er ønskelig at du er student innen helse- eller sosialfag på høyskolenivå, fortrinnsvis vernepleierstudent
 • Erfaring knyttet til målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk
 • Kjennskap til kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven, samt erfaring med gjennomføring av tiltak i henhold til loven
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (Bergenstesten "godt bestått" eller bestått nivå C1 i Det felles europeiske rammeverk for språk
 • Grunnleggende IKT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B er ønskelig
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker ansvarsbevisste og løsningsorienterte personer med evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Arbeid knyttet til bistand til brukerne vil kunne være fysisk krevende, og med bakgrunn i dette kreves god fysisk helse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å jobbe målrettet gjennom miljøterapeutiske tiltak
 • Jobbe etter atferdsanalytisk metodikk
 • En personalgruppe med stort engasjement
 • Godt arbeidsmiljø og høy bemanningsfaktor
 • Lønnsplassering som miljøarbeider i lønnstrinn 11-23 (p.t. kr. 372 650,- til kr. 422 950,- i full stilling ) etter ansiennitet i Oslo kommunes regulativ, samt turnustillegg

 

 • Evt. vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3916767
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune