Tynset, Tolga og Os tannklinikker - Tannpleier (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Et 100 % vikariat som tannpleier med hovedbase ved Tynset tannklinikk er ledig i perioden: 01.10.2021 - 30.09.2022. 

I vikariatet/ stillingen inngår det at tannpleieren også skal drive utadrettet virksomhet for Tolga og Os tannklinikker samt bistå disse klinikkene med pasientundersøker og forebyggende behandling ved behov.

Tynset tannklinikk er praksisklinikk for tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, Elverum. Dette innebærer at ansatte tannpleiere ved klinikken kan få veilederansvar for tannpleierstudenter i praksisperioder. Forutsetningen er at kurs i praksisveiledning ved Høgskoen i Innlandet, er gjennomført. 

Det er muligheter for at vikariatet kan bli forlenget og evt. helt/ delvis omgjort til fast stilling. 

Vi søker deg som

 • vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 • jobber selvstendig
 • har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Romexis røntgen ved alle våre klinikker
 • faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Regionene og kommunene i Innlandet kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.

Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel.

Om stillingen

 • 100 % vikariat som tannpleier ved Tynset, Os og Tolga tannklinikk. Hovedbase: Tynset tannklinikk
 • vikariatet gjelder fra 01.10.2021 - 30.09.2022. Det er muligheter for forlengelse evt. helt/ delvis omgjøring til fast stilling. 
 • fordelingen mellom klinikken skjer i forhold til behandlingsbehovet
 • tannklinikken er en klinikk med voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte behandlingsgruppene
 • arbeidssted er Tynset

Kvalifikasjoner

 • tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis og referanser

Vi stiller krav om at 

 • søkere må ha norsk autorisasjon som tannpleier
 • søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • søkere har gode kommunikasjons-/fremstillingsevner
 • søkere bør ha førerkort klasse B og disponere bil

Søkere til faste tannpleierstillinger forventes å delta i praksis-/veilederfunksjon for tannpleierstudenter.
Kurs i praksisveiledning blir gitt fra Høgskolen i Innlandet, avd. Elverum.
Tidspunkt for veilederfunksjonen og eventuelt opplæring avtales i samarbeid med overtannlegen.

Søknad

Innlandetfylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.