• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3187, HORTEN
  HORTEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4598876
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Horten kommune

Tverrfaglig spesialist Forebyggende enhet barn og unge 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bli en del av et nyopprettet tverrfaglig team som skal bidra til styrket forebyggende innsats blant barn og unge i Horten kommune.
Vi søker 2- 3 Tverrfaglige spesialister til nye Forebyggende enhet i Horten kommune. 

Forebyggende enhet opprettes for å styrke det tverrfaglige, forebyggende arbeidet i kommunalområdet Oppvekst.
Enheten skal jobbe på tvers av, og i samarbeid med, alle enheter i Oppvekst samt andre relevante samarbeidspartnere i kommunen, som for eksempel NAV, Kultur og Fritid.

Forebyggende enhet skal være tilstede på barn og unges viktigste arenaer; helsestasjonen, familien, barnehagen, skolen og fritiden, og utgjør en viktig del av “laget rundt barnet.”

Som nyansatt i Forebyggende enhet får du mulighet til å være med på å etablere og utvikle en viktig forebyggende satsning i en fremoverlent kommune.

Enheten vil ha 3 hovedarbeidsområder:

* Sped- og småbarnsteam (Aldersgruppen 0-5) skal jobbe primært jobbe sammen med barnehager og helsestasjonen med fokus på tidlig innsats
 *Skole ,- 1.-10. trinn ,- skal primært jobbe på skole som arena, i nært samarbeid med skolens tverrfaglige team og psykisk helseteam
 *Psykisk helseteam ,- helhetlige og koordinert arbeid i de mest alvorlige saker som grenser til for eksempel BUPA og/eller barnevern

Dersom du ønsker et av de ovenstående områdene spesielt, ber vi om at du spesifiserer dette i søknaden.

Forebyggende enhet har egen enhetsleder og vil totalt bestå av 23-25 årsverk.
Enheten er organisert i Barn – og familietjenesten, kommunalområdet Oppvekst.

             

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver for enheten:   
Foreldrekurs i barnehagen/skole  
Individuell oppfølging av barn og unge med psykiske utfordringer/ diagnoser 
Foreldreveiledning rettet mot enkeltfamilier/gruppe 
Systematisk arbeid med skolenærvær 
Kartlegging / oppfølging i hjemmet 
Praktisk bistand i familier 
Veiledning/tiltak rettet mot barnehage- og skolemiljø  
Veiledning til ansatte rettet mot enkeltindivider/grupper  
Gruppetilbud til barn/unge  
Helhetlig endringsarbeid i familien  
Utvikle tiltaksporteføljen rettet mot utsatte barn og unge  
Koordinering av tjenester fra flere instanser / lovverk  
Planlagt ettermiddags – kveldsarbeid må påregnes
 
Arbeidsoppgaver vil spesifiserer iht hovedarbeidsområde.
 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som vil bidra med tjenesteinnovasjon i Horten kommune, slik at utsatte barn, unge og deres familier får helhetlige og koordinerte tjenester, og rett hjelp til rett tid. Du må være fleksibel og trives med å jobbe på ulike arenaer i samarbeid med andre.

Krav :

Minimum 3.årig høyskole/-universitet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, familieterapi eller annen relevant utdanning
Veiledererfaring
Må ha førerkort klasse B
Erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier

Ønskelig :

Erfaring med koordinering av tjenester til målgruppen
Erfaring med ambulant arbeid

 

 

Personlige egenskaper:

Det legges stor vekt på personlig egnethet  
Du har et stort engasjement for barn og unge
Du er fleksibel og tilpasningsdyktig 
Du trives med å jobbe på ulike arenaer i samarbeid med andre
Du er strukturert og selvstendig
Du er en positiv bidragsyter internt i egen enhet og i samarbeid med andre
Du er kreativ og løsningsorientert i møte med familier som har det vanskelig og /eller ansatte som trenger hjelp til å finne gode løsninger
  

Vi tilbyr:

En spennende, meningsfylt og hyggelig arbeidshverdag i en enhet med et viktig samfunnsoppdrag
Et bredt tverrfaglig sammensatt kollegium med et stort engasjement for barn og unge
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Lønn iht hovedtarriffavtale og ansiennitet  

 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3187, HORTEN
  HORTEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4598876
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune