• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  964951284
 • Nettside
  Horten kommune
 • Adresser
  Teatergata 11
  3187  HORTEN

Horten kommune

I Horten kan du finne deg en spennende jobb, et godt sted å bo og et interessant sted å være. Horten er rik på kystlinje, skog, kulturminner og historie. Det er korte avstander mellom opplevelser og byliv. Vi håper og tror at du kommer til å trives her – sammen med oss!

Horten kommune er opptatt av at nye innbyggere skal føle seg velkommen. I samarbeid med kommunens eiendomsmeglere deler vi derfor ut en velkomstpakke til alle nye innbyggere som kjøper en bolig. Andre som flytter til Horten uten å kjøpe en bolig, kan få en velkomstpakke ved å henvende seg i servicetorget på rådhuset.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykepleier , natt

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en driftig, selvstendig og positiv sykepleier til natt Liker du å være våken når de fleste andre sover? Da er det deg vi vil snakke med! Vi søker nattevakt til vårt team på legevakta i Horten, med arbeid hver 3.helg.  Horten legevakt er en kommunal legevakt, med ansvar på øyeblikkelig helsehjelp gjennom hele døgnet. Legevakta er bemannet med faste…

Veileder og saksbehandler ved NAV Horten

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en person som ønsker å gjøre en forskjell for andre mennesker? Motiveres du av å jobbe for å gi mennesker sosial og økonomisk trygghet? NAV utvikles i høyt tempo og du må like å jobbe i endringsprosesser.  I NAV Horten jobber vi hver dag for å forebygge utenforskap og tror at arbeid og utdanning er den viktigste faktoren for at mennesker skal oppleve …

Assisterende kommunedirektør/Kommunalsjef Organisasjons- og samfunnsutvikling

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Horten kommune er en veldrevet kommune som er et godt sted å arbeide, bo og leve. Horten kommunes verdier er åpen, ærlig, lojal og forsvarlig.  Har du lyst til å ta del i lederteamet som skal bidra til den helhetlige styringen og utviklingen av kommunen vår?  Er du klar for å ha et særskilt ansvar for å bygge opp en ny organisasjon? Kommunen er godt i gang…

Fagarbeidere, helsefagstudenter og assistenter søkes til ferievikariater og som tilkallingsvakter

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du god på å skape tillit til andre mennesker? Evner du å reflektere over egen væremåte og praksis? Da kan det være nettopp deg vi er på utkikk etter nå! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune, består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 19 år med ulik grad av funksjonshemming. Tjenestene består av døg…

Assistent

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe med barn og unge med nedsatt funksjonsevne? Er du positiv og faglig engasjert?  Da ønsker vi å høre fra deg! Enhet for barnehabilitering har ledig vikariat til 1. oktober ved Tua Toppen. Stillingen innebærer todelt turnus med arbeid hver 2. helg, samt kveldsvakter. Barnehabilitering er en enhet i utvikling.Har du interesser eller hobby…

Helsefagarbeidere

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vårt nye team søker nå Helsefagarbeidere!    Enhet for Voksenhabilitering i Horten Kommune, består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 18 år med ulik grad av funksjonshemming. Tjenestene består av døgnbemannede boliger, punkttjenester til hjemmeboende, BPA, avlastning, støttekontakt og dagsenter.  I en av vår…

Assistenter/ sykepleierstudenter som kan jobbe som tilkallingsvikarer 

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe i en spennende enhet med høy aktivitet? Hjemmetjenesten yter helsetjenester til hjemmeboende pasienter i hele kommunen, og håndterer trygghetsalarmer og annen sensorteknologi . Vår målsetting er å yte nødvendig helsehjelp til hjemmeboende brukere i alle aldersgrupper, slik at den enkelte bruker skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. K…

Helsefagarbeider/Miljøterapeut 

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for Voksenhabilitering i Horten Kommune , består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 18 år med ulik grad av funksjonshemming. Tjenestene består av døgnbemannede boliger, punkttjenester til hjemmeboende, BPA, avlastning og dagsenter. Skoppum arbeidslag består av 9 leiligheter for personer med ulike funks…

Økonomikonsulent

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunalområde teknisk i Horten kommune består av 170 ansatte fordelt på fem enheter. Kommunalområdet forvalter vann og avløp, renseanlegg og pumpestasjoner, kommunale veier, kommunal bygningsmasse, kommunale idrettsanlegg og gjennomfører kommunens byggeprosjekter. Kommunalteknisk drift har 35 ansatte med variert yrkesbakgrunn innenfor bygg og anlegg, verk…

Psykolog

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å bidra til en god oppvekst for barn og unge i Horten kommune. Da håper vi du søker denne spennende stillingen. Stillingen som psykolog er plassert i nyetablerte Forebyggende enhet.  Forebyggende enhet er organisert i tjenesteområdet Barn og familietjenesten. Enheten skal samarbeide tett med enheter internt i oppvekst, samt relevante eksterne ak…

Prosjektleder

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunalområde teknisk i Horten kommune består av 170 ansatte fordelt på fem enheter. Kommunalområdet forvalter vann og avløp, renseanlegg og pumpestasjoner, kommunale veier, kommunal bygningsmasse, kommunale idrettsanlegg og gjennomfører kommunens byggeprosjekter. Prosjektenheten er en enhet under kommunalområde Teknisk i Horten kommune som styrer og gje…

Helsefagarbeider

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi utvider teamet og søker dyktig helsefagarbeider til Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten i Horten har en målsetting om at pasienter skal være "Trygge og selvstendige i eget hjem". Vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen slik at vi skal få til gode og helhetlige pasientforløp, der hverdagsmestring og pasientsikkerhet står helt sentralt. Vi er oppt…

Veldrevet fastlegepraksis uten etableringskostnad

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Unik mulighet for interessert fastlege: Du overtar en veldrevet praksis med alle rettigheter og autonomi som en selvstendig næringsdrivende, men uten kostnadene forbundet med kjøp av praksis og utstyr. Praksisen lånes ut fra kommunen mot symbolsk leie, og leveres tilbake ved evt. oppsigelse. Kommunen og fastlegene har over tid erfart at ordningen med utleie…

Helsefagarbeidere

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en faglig sterk og engasjert helsefagarbeider med stort hjerte for vår brukergruppe? Da er du kanskje den vi søker etter.  Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune, består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 19 år med ulik grad av funksjonshemming. Tjenestene består av døgnbemannende boliger, punkttj…

Assistenter søkes som tilkallingsvikarer og sommervikarer 

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe med barn og ungdom med funksjonsnedsettelse? Har du interesse av å være i fysisk aktivitet, og å tilrettelegge for deltakelse for aktivitet og daglige gjøremål ut fra hver enkelt sine muligheter? Da kan dette være jobben for deg!  Freia Fart og Fritid og Tua Toppen søker etter ferievikarer og tilkallingsvikarer. Freia Fart og Fritid o…

Helsefagarbeidere og helsefagstudenter

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidere og helsefagstudenter søkes som ferie og tilkallingsvikarer Er du god på å skape tillit til andre mennesker? Evner du å reflektere over egen væremåte og praksis? Da kan det være nettopp deg vi er på utkikk etter nå! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune, består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til m…