Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Trysil videregående skole - undervisningsstillinger i realfag (fast og vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling i realfag fra 01.08.2024 og inntil 60% vikariat i realfag (01.08.2024-31.07.2025). Begge stillingene omfatter undervisning i matematikk. I tillegg ønsker vi at en av stillingene dekker undrevisning i Fysikk 1. 

 

Vi søker deg som 

 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev 
 • har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring  
 • er en omsorgsfull, tydelig og klok klasseleder
 • har gode samarbeidsevner og verdsetter profesjonsfellesskapet 
 • er utviklingsorientert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • har god arbeidskapasitet og arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • bidrar til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • er god på bruk av digitale verktøy i undervisningen 

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø, med moderne fasiliteter for realfagsundervisning
 • en internasjonalt orientert skole, med Erasmus+akkreditering innen både studieforberedende- og yrkesfag
 • flotte omgivelser for frilfuftsliv og idrett og mange mulighet til å bruke lokalsamfunnet som alternativ opplæringsarena
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100% fast stilling i realfag
 • inntil 60% vikariat i realfag for perioden 01.08.24-31.07.2025
 • begge stillingene omfatter undervisning i matematikk og til sammen må stillingene dekke skolens behov for undervisning i matematikk (1P, 1PY, 2P, T1, R1 og R2)
 • undervisning i Fysikk 1 for skoleåret 2024/2025 for en av stillingene (hvis ingen av de tilsatte har kompetanse i faget, vil tilsettingsbehovet kunne reduseres tilsvarende)
 • undervisning i eventuelle andre fag du har undervisningskompetanse i, avhengig av skolens behov fra år til år (mest aktuelt for fast stilling)
 • nettbasert undervisning på Fylkesdekkende senter for nettundervisning, ved ev. senere behov (gjelder fast stilling)
 • begge stillingene er ledig fra 01.08.24
 • arbeidssted Trysil

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • elevoppfølging
 • utviklingsarbeid
 • kontaktlærerfunksjon ved behov
 • andre undervisningsrelaterte oppgaver du er kvalifsert for

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i matematikk (ihht. kompetansekrav i Opplæringslova og Forskrift til opplærlingslova)
 • undervisningskompetanse i Fysikk 1 og/eller naturfag er ønskelig (ihht. kompetansekrav i Opplæringslova og Forskrift til opplærlingslova)
 • det er en fordel med godkjent undervisningskompetanse i ett eller flere andre fag som tilbys ved skolen og/eller spesialpedagogisk kompetanse
 • søkere som fullfører utdanning og kvalifiserer seg i løpet av vårsemesteret 2024 vil bli vurdert
 • god profesjonsfaglig digital kompetanse
 • gode norskunnskaper, både skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • god på tilpasset opplæring
 • tydelig klasseledeler 
 • har tro på den enkelte elev 
 • god relasjonskompetanse 
 • gode kommuniasjons- og samarbeidsevner
 • god arbeidskapasitet, strukturert, målrettet og selvstendig
 • utviklingsorientert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.