Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i realfag (vikariat, inntil 100%)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole ledig inntil 100% vikariat i realfag, med undervisning i kjemi, naturfag og matematikk. Vikariatet er i utgangspunktet for perioden 14.10.24-31.07.25, men det kan bli aktuelt med tidliger tiltredelse i enten hele eller deler av stillingen. 

Vi søker deg som

 • har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring  
 • er en omsorgsfull, tydelig og klok klasseleder
 • har gode samarbeidsevner og verdsetter profesjonsfellesskapet 
 • er utviklingsorientert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • har god arbeidskapasitet og arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • bidrar til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • er god på bruk av digitale verktøy i undervisningen 

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø, med moderne fasiliteter for realfagsundervisning
 • en internasjonalt orientert skole, med Erasmus+akkreditering innen både studieforberedende- og yrkesfag
 • flotte omgivelser for frilfuftsliv og idrett og mange muligheter til å bruke lokalsamfunnet som alternativ opplæringsarena
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100% vikariat for perioden 14.10.24-31.07.25, med undervisning i kjemi, naturfag og matematikk
 • tidligere tiltredelse i hele eller deler av stillingen kan bli aktuelt
 • tilsetting i 100% stilling forutsetter undervisningskompetanse i alle fagområdene
 • der er særlig viktig for skolen å få dekket undervisningen i kjemi (utgjør 50,81% stilling) 
 • dersom det ikke er kvalifiserte søkere, vurderer vi tilsetting uten formell pedagogisk kompetanse eller med mindre avvik fra utdanningskravet i inntil ett av fagene 
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i Kjemi 1 og 2
 • naturfag og matematikk (fellesfag studieforbredende og yrkesfag)
 • elevoppfølging
 • utviklingsarbeid
 • andre undervisningsrelaterte oppgaver du er kvalifsert for

Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse i kjemi, naturfag og matematikk (ihht. kompetansekrav i Opplæringslova og Forskrift til opplærlingslova)
 • gode norskunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • god profesjonsfaglig digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningserfaring fra videregående skole

Ønskede egenskaper

 • god på tilpasset opplæring
 • tydelig klasseleder
 • har tro på den enkelte elev 
 • god relasjonskompetanse 
 • gode kommuniasjons- og samarbeidsevner
 • god arbeidskapasitet, strukturert, målrettet og selvstendig
 • utviklingsorientert, kreativ, fleksibel og løsningsorienter

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.