Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i realfag (fast, 65%))

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig 65 % fast undervisningsstilling i realfag fra 01.12.2023. Stillingen krever undervisningskompetanse i matematikk, fysikk og naturfag. 

Vi søker deg som

 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev 
 • har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring 
 • er omsorgsfull og en tydelig klasseleder
 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • er kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • har god arbeidskapasitet og arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • bidrar til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • behersker digitale verktøy i undervisningen 

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 65% fast undervisningsstilling
 • undervisning i matematikk på alle nivåer, Fysikk 1 og naturfag
 • undervisning i eventuelle andre fag du har undervisningskompetanse i, ved behov
 • nettbasert undervisning på Fylkesdekkende senter for nettundervisning, ved behov
 • stillingen er ledig fra 01.12.23, senere oppstarttidspunkt kan avtales
 • arbeidssted Trysil

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • elevoppfølging
 • utviklingsarbeid
 • kontaktlærerfunksjon ved behov
 • andre undervisningsrelaterte oppgaver du er kvalifsert for

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i matematikk, fysikk og naturfag for videregående skole ihht. kravene i § 14.14 a i Forskrift til opplæringslova
 • det er ønskelige med undervisningskompetanse i flere fag som tilbys ved skolen, gjerne også innenfor andre fagområder enn realfag
 • søkere som oppnår undervisningskompetanse i løpet av våren 2023 vil bli vurdert 
 • god relevant digital kompetanse
 • gode norskunnskaper, både skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • god på tilpasset opplæring
 • tydelig klasseledeler 
 • har tro på den enkelte elev 
 • god relasjonskompetanse 
 • gode kommuniasjons- og samarbeidsevner
 • god arbeidskapasitet, strukturert, målrettet og selvstendig
 • kreativ, fleksibel og løsningsorientert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.