Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag og tilrettelagt opplæring (fast)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling fra 01.08.2024, hvorav 30% innen helse- og oppvekstfag og inntil 70% tilrettelagt opplæring. 

Vi søker deg som

 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev 
 • har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring  
 • er en omsorgsfull, tydelig og klok klasseleder
 • har gode samarbeidsevner og verdsetter profesjonsfellesskapet 
 • er utviklingsorientert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • har god arbeidskapasitet og arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • bidrar til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • er god på bruk av digitale verktøy i undervisningen

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • en internasjonalt orientert skole, med Erasmus+akkreditering innen både studieforberedende- og yrkesfag
 • flotte omgivelser for frilfuftsliv og idrett og mange mulighet til å bruke lokalsamfunnet som alternativ opplæringsarena
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100% fast stilling, hvorav
  • 30% undervisning på vg1 helse- og oppvekstfag, nettbasert undervisning for voksne på Fylkesdekkende senter for nettundervisning
  • inntil 70% tilrettelagt undervisning, eventuelt kombinert med ordinær undervisning
 • tillingen kan deles mellom to personer, hvis det er nødvendig for å få riktig kombinasjon av kompetanse
 • individuelt tilrettelagt undervisning organiseres ut i fra behovet til enhver tid og undervisningen kan være i ordinære klasser eller i tilrettelagte grupper

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • elevoppfølging
 • utviklingsarbeid
 • kontaktlærerfunksjon ved behov
 • andre undervisningsrelaterte oppgaver du er kvalifsert for

Kvalifikasjoner

 • formell undervisningskompetanse for å undervise i fag på videregående skole, jf. Opplæringslova og Forskrift til Opplæringslova, i tillegg kreves det mer spesifikt:
  • godkjent undervisningskompetanse i helse- og oppvekstfag for den delen av stillingen som omfatter undervisning i helse- og oppvekstfag
  • godkjent undervisningskompetanse i enten minst ett fellesfag (engelsk, matematikk, norsk, naturfag, samfunnskunnskap eller kroppsøving) eller programfag innen helse- og oppvekstfag eller bygg- og anleggsteknikk, i kombinasjson med 60 studiepoeng spesialpedagogikk 
 • søkere som fullfører utdanning og kvalifiserer seg i løpet av vårsemesteret 2024 vil bli vurdert
 • god profesjonsfaglig digital kompetanse
 • gode norskunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B (manuelt gir for å kunne bruke skolens biler i tjeneste)

Egenskaper

 • god på tilpasset opplæring
 • tydelig klasseledeler 
 • har tro på den enkelte elev 
 • god relasjonskompetanse 
 • gode kommuniasjons- og samarbeidsevner
 • god arbeidskapasitet, strukturert, målrettet og selvstendig
 • utviklingsorientert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.