Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole ledig inntil 30% vikariat undervisningsstilling i helse- og oppvektsfag for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024. Stillingen omfatter nettbasert undervisning på utdanningsprogrammet vg1 Helse- og oppvekstfag for deltakere i voksenopplæring. 

Vi søker deg som

 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev
 • kan bygge et godt læringsmiljø for fleksibel undervisning
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • har god endringskompetanse og er fleksibel i forhold til arbeidsoppaver
 • evner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • vil utvikle deg selv og skolen gjennom profesjonelt lærende fellesskap
 • er fortrolig med å jobbe med digitale verktøy 

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 30% vikariat i perioden 01.08.2023 - 31.07.2024
 • undervisning i alle programfagene på vg1 helse- og oppvekstfag, voksenopplæring
 • undervisning er i stor grad nettbasert, med noen undervisningssamlinger og vurderingssituasjoner på skolen (normalt på kveldstid) 
 • stillingen er tilknyttet avdeling Fylkesdekkende senter for nettundervisning
 • arbeidssted Trysil

Arbeidsoppgaver

 • undervisning 
 • elevoppfølging
 • delta aktivt i fagteam og skolens utviklingsarbeid
 • andre oppgaver innen din kompetanse kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • godkjent undervisningskompetanse innenfor fagene på vg1 helse- og oppvekstfag
 • undervisningserfaring fra videregående skole eller voksenopplæring er ønskelig
 • relevant arbeidserfaring fra helse- og omsorgssektoren 
 • dersom det ikke melder seg søkere med godkjent pedagogisk kompetanse, vurderes søkere med relevant 3-årig høgere utdanning og relevant praksis
 • relevant digital kompetanse 
 • gode norskkunnskaper 

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.