Trysil videregående skole - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig inntil 65% vikariat innenfor helse- og oppvektsfag for snarlig tiltredelse. Stillingen er et vikariat fram til kunngort fast stilling er besatt. Stillingen kan eventuelt deles på to personer. 

Vikaratet er ledig i påvente av fast tilsetting. 

Vi søker deg som

 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev
 • er omsorgsfull og en tydelig leder for klassen
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • har god endringskompetanse og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • evner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelt lærende fellesskap
 • fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • er fortrolig med å jobbe med digitale verktøy

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • ved sentere tiltredelse er det ledig inntil 65% mildertidig undervisningsstilling (vikariat fram til fast stilling er besatt)
 • undervisning primært på vg1 Helse- og oppvekstfag (programfag), både på ordinært utdanningsprogram og voksenopplæring
 • undervisningen på voksenopplæring foregår i stor grad på nett
 • stillingen er ledig for snarlig tiltredelse
 • stillingen kan eventuelt deles i to stillinger med hhv. undervisning på ordinært utdanningsprogram og voksenopplæring 
 • stillingen er tilknyttet avdeling for yrkesfag, med arbeidsted Trysil

Vi gjør oppmerksom på at vi samtidig kunngjør inntil 70% fast stilling innen helse- og oppvekstfag (se egen kunngjøring for denne). 

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • oppfølging av elever - faglig, administrativt og sosialt
 • delta aktivt i fagteam og avdelingens utviklingsarbeid
 • andre oppgaver innen din kompetanse kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • godkjent undervisningskompetanse innenfor stillingens undervisningsfag, enten på grunnlag av høgere utdanning eller fagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarende
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • undervisningserfaring fra videregående skole er ønskelig
 • relevant og bred arbeidserfaring fra helse- og omsorgssektoren er ønskelig
 • relevant digital kompetanse 
 • gode norskkunnskaper 

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere med praktisk-pedagogisk utdanning, kan stillingen besettes av søker som oppfyller øvrig utdanningskrav. 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.