Trysil videregående skole - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har fra 1. februar 2022 ledig inntil 70% fast undervisningsstilling innenfor utdanningsprogrammet helse- og oppvektsfag.

Tiltredelsestidspunktet kan diskuteres. Undervisningen vil primært være på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Helsearbeiderfag. 

Vi søker deg som

 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev
 • er omsorgsfull og en tydelig leder for klassen
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • har god endringskompetanse og er fleksibel i forhold til arbeidsoppaver
 • evner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelt lærende fellesskap
 • er fortrolig med å jobbe med digitale verktøy

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 70% fast undervisningsstilling, med undervisning primært i programfag på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Helsearbeiderfag 
 • undervisningsoppgavene vil kunne være både på ordinære utdanningsprogrammer og på voksenopplæring 
 • eventuell undervisning på voksenopplæring er i stor grad nettbasert
 • stillingen er ledig fra 1. februar 2021, senere tiltredelse kan diskuteres
 • stillingen er tilknyttet avdeling for yrkesfag, med arbeidsted Trysil

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • oppfølging av elever - faglig, administrativt og sosialt
 • delta aktivt i fagteam og avdelingens utviklingsarbeid
 • kontaktlærerfunksjon etter behov
 • andre oppgaver innen din kompetanse kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • godkjent undervisningskompetanse innenfor stillingens undervisningsfag, enten på grunnlag av høgere utdanning eller fagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarende
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • undervisningserfaring fra videregående skole er ønskelig
 • relevant og bred arbeidserfaring fra helse- og omsorgssektoren er ønskelig
 • relevant digital kompetanse 
 • gode norskkunnskaper 

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere med godkjent praktisk-pedagogisk kompetanse kan det være aktuelt med tilsetting på vilkår om at praktisk-pedagogisk utdanning er bestått innen tre år. 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.