Trysil videregående skole - Undervisningsstilling i norsk (engasjement)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig 50% undervisningsstilling i norsk for skoleåret 2021/2022.

Vi søker deg som

 • synes det er spennende med digital undervisning
 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev
 • er omsorgsfull og en tydelig leder for klassen
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • har god endringskompetanse
 • evner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelt lærende fellesskap

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 50% engasjement i perioden 16. august 2021 - 31. juli 2022 (evt. tiltredelse etter avtale)
 • stillingen omfatter undervisning på studieforberedende utdanningsprogram (vg1, vg2 og vg3) og yrkesfaglige utdanningsprogram (vg2)
 • undervisningsoppgavene er primært på nettbasert undervisning for voksne og ungdomsrettselever
 • stillingen tilknyttes avdeling for studiespesialisering og Fylkesdekkende senter for nettundervisning v/Trysil videregående skole  

Arbeidsoppgaver

 • undervisning
 • elevoppfølging
 • delta aktivt i fagteam og avdelingens utviklingsarbeid
 • kontaktlærerfunksjon etter behov
 • andre oppgaver innen din kompetanse kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • godkjent formell kompetanse innenfor norskfaget og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning
 • undervisningserfaring, fortrinnsvis fra videregående skole og/eller nettundervisning, er ønskelig
 • relevant digital kompetanse og positiv innstilling til å videreutvikle egen digitale kompetanse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.