Trysil videregående skole - Rådgiver og spesialundervisningkoordinator (fast)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig 100% fast stilling som rådgiver og spesialundervisningkoordinator. 

Vi søker deg som

 • har interesse for å jobbe med elever med spesielle behov
 • setter eleven i fokus og har tro på den enkelte elev
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er initiativrik og motiveres av utfordringer
 • er raus, imøtekommende og ydmyk i møtet med elever og foresatte
 • er trygg på deg selv i det profesjonelle møtet med mennesker og tør å sette tydelige grenser
 • er fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • er etisk bevisst og har god vurderingsevne
 • har god skriftlig framstillingsevne
 • jobber strukturert, effektivt og selvstendig

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast fra 1. januar 2022 
 • arbeidssted Trysil videregående skole

Arbeidsoppgaver

 • sosialpedagogisk rådgivning
 • utdannings- og yrkesrådgivning
 • bistå elever ved søkning til neste nivå
 • samarbeide med arbeidslivet om etablering av praksisplasser og rekruttering av nye læreplasser, samt utdanningsmesser, yrkesmesser etc   
 • innsøking til spesialundervisning og oppfølging av elever som har spesialundervisning
 • koordinere og kvalitetssikre skolens arbeid med spesialundervisning
 • veilede i utarbeidelse og implementering av individuelle opplæringsplaner
 • saksbehandling, rapportering og annet administrativt arbeid
 • samarbeider med ungdomsskolen, PP-tjenesten, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten, andre helsetjenester, barnevern med flere etter behov
 • andre oppgaver innen din kompetanse kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende
 • relevante utdanninger kan være lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk
 • praktisk-pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse i ett eller flere av skolens fag er ønskelig 
 • undervisningserfaring fra videregående skole er ønskelig
 • utdanning innen karriereveiledning og/eller rådgivning er ønskelig
 • erfaring som rådgiver i videregående skole eller eventuelt annen relevant rådgivningserfaring er ønskelig   
 • erfaring med saksbehandling i offentlig sektor er ønskelig
 • relevant digital kompetanse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.