Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Trysil videregående skole - Konsulent økonomi og administrasjon

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig fast konsulentstilling innen økonomi og administrasjon fra 1. september 2022. 

Vi søker deg som

 • jobber strukturert, raskt og nøyaktig
 • er god på kommunikasjon og samhandling, også på digitale flater
 • liker å omgås ungdommer og ser det som din oppgave å bidra til et godt skolemiljø
 • setter deg raskt inn i digitale arbeidsverktøy
 • har god arbeidskapasitet og kan håndtere rask veksling mellom ulike arbeidsoppgaver
 • er serviceinnstilt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • hyggelige kollegaer 
 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 1. september 2022, tiltredelse etter avtale
 • stillingen er knyttet til skolens serviceavdeling
 • serviceavdelingen har ni fast ansatte og ledes av avdelingsleder for serviceavdelingen
 • avdelingsleder og konsulent samarbeider tett om å løse alle de økonomisk-administrative oppgavene som er lagt til avdelingen og må kunne være stedfortredere for hverandre, fordeling av arbeidsoppgaver i det daglige avtales med leder

Arbeidsoppgaver

 • fakturering
 • lønnsarbeid
 • personalforvaltning
 • regnskaps- og budsjettarbeid
 • bestilling og innkjøp
 • dokumentasjonsforvaltning
 • elevadministrasjon og enkel saksbehandling knyttet til elevsaker
 • eksamensadministrasjon
 • administrative oppgaver i skolebiblioteket
 • betjene sentralbord og resepsjon/bibliotekskranke
 • nettredaktør for skolens intranett og hjemmeside
 • andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav

 • relevant 3-årig høyere økonomisk-administrativ utdanning, omfattende og særskilt relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • minst to års relevant arbeidserfaring, herunder økonomisk-administrative oppgaver
 • gode ferdigheter i bruk av IKT-systemer
 • gode kunnskaper og ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å jobbe i Visma Enterprise, Elements og/eller Visma InSchool, samt eventuelt Micormarc eller annet biblioteksystem

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.