Trysil videregående skole - Avdelingsleder yrkesfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder innenfor yrkesfag med tiltredelse etter avtale. 

Stillingen er tillagt inntil 50% undervisning. Skolen tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Vi søker deg som

 • verdsetter yrkesfaglig utdanning 
 • er en varm, klok og tydelig leder for ansatte og for klassen
 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte ansatte 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev
 • evne til å skape gode relasjoner til elever, foreldre, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig
 • har god endringskompetanse
 • evner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelt lærende fellesskap
 • er en god nettverksbygger
 • har evne og vilje til å håndtere konflikter på en god måte
 • har relevant digital kompetanse og vilje til å videreutvikle egen digitale kompetanse

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling som avdelingsleder for avdeling for yrkesfag, med ca 50% undervisning
 • avdelingsleder inngår i rektors ledergruppe
 • stillingen er ledig fra 01.09.21
 • tiltredelse etter avtale
 • arbeidsted Trysil

Arbeidsoppgaver

 • ledelse og administrasjon
 • personalansvar
 • økonomi- og budsjettansvar
 • undervisning
 • elevoppfølging og samarbeid skole-hjem
 • ledelse av skolens yrkesfagnettverk
 • samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner, kommune og fylkeskommune
 • faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, i tråd med skolens målsettinger
 • andre oppgaver innen din kompetanse kan tilleggs stillingen

Kvalifikasjoner

 • har formell kompetanse som er relevant for skolens yrkesfaglige utdanningsprogrammer, dvs. ett av følgende områder
  • helse- og oppvekstfag med godkjent praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag
  • bygg- og anleggsteknikk med godkjent praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærer innen bygg- og anleggsteknikk
  • fellesfag som undervises på yrkesfag (norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving) eller spesialpedagogikk, samt godkjent praktisk pedagogisk utdanning
 • det er ønskelig med undervisningskompetanse innenfor flere av de ovenfor nevnte fagområdene eller bred kompetanse innenfor programfagområdene (pga. skolens behov for fleksibilitet i fag- og timefordeling)
 • ledererfaring og/eller utdanning innen ledelse er ønskelig
 • undervisningserfaring fra videregående skole og/eller relevant yrkeserfaring er ønskelig 
 • relevant digital kompetanse og positiv innstilling til å videreutvikle egen digital kompetanse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.