• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4108509
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Trygge og solide ventehjem/beredskaphjem søkes

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Søndre Nordstrand barnevern søker etter tre nye ventehjem for barn i alle aldre (0-18 år).

Et ventehjem eller beredskapshjem er et privat hjem hvor barna blir midlertidig plassert av ulike grunner. Disse barna trenger mye omsorg og et trygt sted å bo i en sårbar situasjon. Barn bor midlertidig i ventehjemmet inntil en annen varig løsning er funnet. Det er et mål at barna skal om mulig tilbakeføres til hjemmet. Dersom det ikke er mulig, flyttes barnet videre til for eksempel familie nettverk, fosterhjem eller institusjon.

Hvorfor bli ventehjem? Som ventehjem får dere et meningsfylt arbeid i eget hjem. Dere vil møte store og små utfordringer, både faglig og menneskelig, men jobben vil også gi mye glede. Ventehjemmene våre blir fulgt tett opp av vår ventehjem konsulent som er psykolog.

Arbeidsoppgaver:

 • Ventehjemmet skal utøve den daglig omsorgen for barnet / ungdommen, og gi et best mulig omsorg- og botilbud i den tid plasseringen varer.
 • Ventehjemmet skal samarbeide tett med blant annet ventehjemkonsulent og barnevernkonsulent
 • Ventehjemmet skal skrive jevnlige rapporter om barnets / ungdommens daglige fungering i ventehjemmet. 

Kvalifikasjoner:

 • Ventehjemmet (oppdragstaker) kan ikke ha et annet arbeide ved siden av.
 • Du kan ikke være uføretrygdet eller sykmeldt ved godkjenningspunktet som ventehjem.
 • Du har førerkort og tilgang til egen bil.
 • Du har erfaring med omsorg for barn.
 • Du skal ha utholdenhet og stor tåleevne i møte med barn med tidvis utfordrende og uttestende atferd
 • Du behersker norsk språk godt både muntlig og skriftlig.
 • Du må være over 25 år ved tiltredelse.
 • Ventehjemsforeldre må levere helseattest, samt alle over 18 år i husstanden må levere gyldig politiattest.
 • Du er villig til å møte i Fylkesnemnda/retten som vitne ved omsorgsovertakelser.
 • Dine egne barn skal være godt etablert på skolen ved avtaleinngåelse.
 • Du / dere må ha eget rom til barnet / ungdommen som flytter inn.
 • Ventehjemmet bør ikke være lokalisert mer enn 45 min unna bydelen.

Enslige som ventehjem

Noen av våre ventehjem består av en enslig ventehjemmor eller ventehjemfar. Du som er enslig kan ha ressurser som gjør nettopp deg godt egnet. Dersom du er den eneste voksne i familien må du ha et godt nettverk av støttespillere rundt deg.

Personlige egenskaper:

 • Ventehjemforeldre må ha tid og overskudd til å ta seg av barnet. 
 • Ventehjemforeldre må ha gode samarbeidsevner.
 • Ventehjemforeldre er voksne med ubetinget omsorg - å gi uten å forvente noe tilbake.
 • Ventehjemforeldre må ha en stabil livssituasjon.
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse.

Vi tilbyr:

Opplæring og oppfølgning

 • Alle ventehjem får opplæring, veiledning og tett oppfølgning. Tjenesten organiserer interne fagdager en gang i måneden hvor ventehjemforeldrene er invitert. I tillegg har ventehjemmene felles treff en gang i måneden med faglig påfyll og treff hvor ventehjemmene kan melde inn egne temaer.
 • Tjenesten har en egen ventehjemkonsulent som er psykolog og som har ansvar for å følge opp ventehjemmene både faglig og personlig i forhold til plasseringen.   

Godtgjøring og utgiftsdekning

 • Ventehjemmet får arbeidsgodtgjøring for å ha oppdrag som ventehjem, også når hjemmet ikke har barn boende hos seg.
 • I tillegg inngås det en oppdragskontrakt med to års lengde. Stillingen er lønnet i lønnstrinn 35-40 etter Oslo kommune sitt lønnsregulativ. Endelig plassering avhenger av relevant utdanning og praksis.  
 • Ventehjem mottar i tillegg et månedlig skattefritt beløp på for tiden kr.8330,- til dekning av utgifter, så lenge et barn bor i hjemmet. 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4108509
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune