Ledig stilling

Sandnes kommune

Trones skole trenger flere trygge, gode og inkluderende klasseledere. Er det deg?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trones skole har om lag 500 elever, hvorav 25 elever har sin base på forsterket avdeling. Det er 115 ansatte på skolen. Trones er en tradisjonsrik skole i utvikling som ligger sentralt plassert rett i nærheten Sandnes sentrum.

Skolens visjon er "Mestring i fokus", og alle på skolen skal oppleve dette – elever så vel som ansatte. Inkludering er viktig for skolen, og noen av satsningsområdene i tiden framover vil være tidlig innsats og inkluderende opplæring. Det er tett samarbeid mellom det ordinære skoletilbudet og forsterket avdeling. Skolen vil også ha spesielt fokus på lese- og skriveopplæring som grunnleggende ferdighet fremover. 
Skolens viktigste oppgaver er å sørge for at alle elevene våre har et trygt og godt skolemiljø, og at elevene våre utvikler seg faglig og sosialt ut fra de forutsetninger de har. Vi jobber derfor mye med opplæringsloven kapittel 9 A. Skolen som helhet har fokus på innføringen av fagfornyelsen, videreutvikling av profesjonsfellesskapene på skolen, samt bruk av digital læringsteknologi i undervisningen.

Vi har høy kompetanse i personalet, og trenger flere med på laget. I den forbindelse leter vi etter våre neste kollegaer.

Les mer om skolen her: https://www.minskole.no/trones 

Skolen ser for seg at du er en klasseleder som kommuniserer godt og tydelig, og som håndterer balansegangen mellom grensesetting og varme på en god måte. Du er opptatt av relasjoner, både til elevene, foresatte  og kollegaer. Samarbeid er noe du mener er nødvendig for å få det beste resultatet for elevene, og du deler villing både tanker og ideer med dine kollegaer. Kjenner du deg igjen? Les videre!

Det er ledige faste stillinger ved skolen. Oppstart snarest/etter avtale skoleåret 2022/23.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning med vekt på faglig og sosial læring og utvikling for alle elevene. Skolen har behov for 2-3 pedagoger med ansvar for spesialpedagogisk opplæring. Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt på sikt. 

Kandidatene som tilsettes må bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Bidra til utviklingsarbeid i tråd med intensjoner i LK20.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for barneskolen
 • Spesialpedagogisk utdannelse 
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Undervisningserfaring fra grunnskolen er en fordel, nyutdannede er velkomne til å søke
 • Dersom du har kompetanse, erfaring eller spesiell interesse for lese- og skriveopplæring som grunnleggende ferdighet søker skolen deg spesielt.
 • Det er ønskelig med kartleggingskompetanse, blant annet innenfor LOGOS
 • I tråd med opplæringsloven  er tilfredsstillende politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter et eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse. I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • En inkluderende, kunnskapsrik, engasjert og fremtidsrettet pedagog som ønsker å bidra til en skole for fremtiden. 
 • En autoritativ klasseleder.
 • Relasjonsbygger elev-lærer, lærer-lærer, lærer-foresatt
 • Gode samarbeidsevner med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Fleksibel, robust og løsningsorientert
 • Målrettet og systematisk
 • Strukturert og selvstendig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode profesjonelle læringsfellesskap