Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Trives du å jobbe natt og tenker at akuttmedisin virker spennende? 

Offentlig forvaltning

Akuttavklaring i Akuttsenteret har ledig stillinger som sykepleier/spesialsykepleier. Er du vår nye kollega?

Vi har ledig:
75%  fast nattstilling med arbeid hver 3. helg. Den kan fint kombineres med utdanningstilling.

 

Akuttavklaring inngår som en ressurs for pasientmottak, i tillegg til å være en post for tverrfaglige kortvarige pasientforløp med utskrivelse fra Akuttsenteret. Seksjonen har 28 senger, det er høy aktivitet og stor faglig bredde. Vi ser etter deg som trives med pasientrettet arbeid, og som har klinisk erfaring, og brenner for sykepleierfaglig utvikling. Vi har pasienter innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. Vi ser etter deg som trives med pasientrettet arbeid, som har klinisk erfaring og som brenner for sykepleierfaglig utvikling.

Du blir del av et faglig arbeidsmiljø med godt samhold og samarbeid hvor oppgaver løses i fellesskap. Hos oss vil du jobbe tett i tverrfaglig team med høy kompetanse og faglig engasjement.

Gjennomsnittlig 90 pasientkontakter daglig gjør at akuttsenteret ved SiV er blant de største i Norge. Vi er i nye lokaler med til sammen 50 sengeplasser med moderne fasiliteter til behandling, stabilisering og avklaring av pasienter. Vi jobber etter teamtankegang og er opptatt av samarbeid og fleksibel bruk av ressurser på tvers. Opplæringsprogram med 10 opplæringsvakter, og tett oppfølging av team- og fagsykepleier.

Nysgjerrig på oss? Sjekk ut Instagramkontoen: akuttsenteret_siv

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier
 • Erfaring fra sykehus i nyere tid, er et ønske
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Ha gode evner til å samarbeide og dele erfaringer/kunnskap
 • Være faglig interessert og engasjert i egen faglig utvikling
 • Være fleksibel og ansvarsbevisst
 • Ha evne til å jobbe med høyt tempo og være vant til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Trives som turnusarbeider
 • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:

  • God opplæring iht nyansattprogrammet, minimum 10 vakter
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø med gode medarbeidere/kolleger
  • Fagdager, kurs og internundervisning
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Moderne seksjon
  • Fleksibel arbeidstidsordning - halvårlig kalenderplan
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no  

   

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.