Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Treningsterapeut

Offentlig forvaltning

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Østre Agder, samt til deres pårørende.

DPS'et består av 3 enheter; poliklinikk, ambulante tjenester og døgnenhet.

Døgnenheten er en åpen enhet som tilbyr utredning, behandling, og miljøterapi av et bredt spekter psykiske lidelser. Vi tilstreber et høyt faglig nivå. Utrednings- og behandlingstilbudet tilbys individuelt og i grupper. Utrednings- og behandlingsplan utarbeides ved innkomst og evalueres fortløpende. Trening og fysisk aktivitet er en viktig del av tilnærmingen og behandlingen. Enheten fremmer recoveryorienterte tjenester. 

Vi har nå ledig 100 % fast st. for treningsterapeut i DPS  Østre Agder, tilknyttet døgnenheten. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Kun søknader registret elektronisk vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at pasienter ved DPS Østre Agder får tilbud om fysisk aktivitet som en del av behandlingen.
 • Bidra med motivasjon og forståelse for helsefremmende aktivitet
 • Kartlegging og oppfølging av enkeltpasienter i forhold til fysisk aktivitet
 • Ansvar for grupper tilknyttet treningsterapi
 • Journalføring i DIPS (pasientdatasystemet)
 • Delta på faste morgenmøter og utredning- og behandlingsmøter 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelorgradnivå innen fagfeltet fysisk aktivitet/folkehelse/idrett
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innen fagfeltet psykisk helse
 • Erfaring med og interesse for trening i grupper
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum har bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for klasse B

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til tverrfaglig og kollegialt samarbeid
 • Faglig trygg og evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Utviklingsorientert med særlig fokus på folkehelseperspektivet
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens behov 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring