Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Traumekoordinator

Offentlig forvaltning

Vår ambisjon er å være ledende innenfor akuttmedisin og vi søker nå etter ny medarbeider som kan være med å realisere denne målsetningen.

Akuttmottaket på KOS er et aktivt sted. Her betjenes alle fagfelt inkl. medisin, kirurgi og ortopedi. De aller dårligste pasientene som ankommer akuttmottaket tas imot av et tverrfaglig team hvor traumekoordinator jobber med de kirurgiske teamene.

Vår dyktige Traumekoordinator gjennom mange år har valgt å endre stilling og Kirurgisk avdeling er derfor på jakt etter hans etterfølger. Stillingen som traumekoordinator kan kombineres med arbeid i klinikk på sykehuset. Det er ønskelig med en total stillingsprosent på 100% hvor traumekoordinator utgjør 50%.

Alle søkere må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Være en del av og koordinere arbeidet til traumegruppa
 • Medvirke til at Akershus universitetssykehus tilbyr traumebehandling av høy faglig kvalitet og oppfyller kravene for traumebehandling gitt i Nasjonalt Traumesystem
 • Tilrettelegge og bidra til opplæring, undervisning og kvalitetssikring av de ansatte knyttet til den initiale behandlingen av den alvorlige skadde pasient
 • Ha oversikt over kompetanse hos de ulike faggruppene og bidra til at relevante kurs gjennomføres
 • Delta aktivt i fagutvikling og veiledning av medlemmene i traumeteamet
 • Legge til rette for og bidra til traumerelatert forskning lokalt og nasjonalt
 • Ansvar for tilrettelegging av traumeøvelser/simuleringstreninger
 • Sammen med traumegruppa arrangere traumemøter
 • I samarbeid med registeransvarlig lege administrere data i Nasjonalt Traumeregister
 • Fasilitere ved traumeøvelser og BEST-kurs
 • Bidra som instruktør på interne KITS-kurs

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Fordel med utdanning innenfor anestesi eller akuttmedisin
 • Erfaring fra akuttmottak, ambulanse eller annen avdeling som mottar traumepasienter
 • Erfaring med teamarbeid, undervisning og simulering
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Inneha relevant kurskompetanse i forhold til traume inkl. KITS (Kurs i Traumesykepleie), BEST-kurs

Fordel med kurs som:

 • BEST fasilitator-kurs
 • KITS instruktør-kurs
 • TNCC (Trauma Nurse Core Course) / ATCN (Advanced Trauma Care Nurse)
 • AIS-kurs (Abbreviated Injury Scale) og kodekurs - opplæring vil evt bli gitt

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å organisere, systematisere og arbeide selvstendig og i team
 • Kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Evne til å oppnå resultater gjennom andre

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et spennende og interessant miljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte  
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag