Transportplanlegger

Stavanger Kommune

Vil du utvikle gode og bærekraftige transport- og mobilitetsløsninger for Stavanger?
Stavanger kommune har høye ambisjoner for by- og stedsutvikling. Det skal vi få til gjennom gode planprosesser i samarbeid med eksterne og interne aktører.

Vi søker ny medarbeider for å styrke vår kapasitet og kompetanse innen overordnet transportplanlegging. Vi utarbeider nå ny transport- og mobilitetsstrategi for kommunen, og områderegulering i Hillevåg og Paradis er i startfasen. Det er behov for å utvikle nye framtidsrettede løsninger for gående, syklende og næringstransport. Vi trenger deg som liker varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og som ønsker å ha en viktig rolle i utviklingen av regionmotoren Stavanger.  
Oppgavene er svært allsidige og innebærer utstrakt tverrfaglig samarbeid og samtidig mulighet for selvstendig arbeid. Du vil få rik anledning til å utfolde deg i arbeidet med strategi, analyse og planlegging, med gode muligheter for faglig oppdatering og fordypning.

Som medarbeider hos oss vil du delta i viktige utviklingsoppgaver innenfor areal- og transportplanlegging.  Gjennom arbeidet og som deltaker i aktuelle fora, vil du være en viktig bidragsyter i utviklingen av Stavanger.

Stillingen er lagt til byutviklingsavdelingen, seksjon overordnet plan. Avdeling Byutvikling, innenfor tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging, har ansvar for kommunens styringsdokumenter, overordnede strategier og all planbehandling etter plan- og bygningsloven. Avdelingen har 37 kompetente, faglig engasjerte og motiverte medarbeidere, med bred faglig sammensetning innenfor analyse, utredning, samfunnsutvikling, arkitektur og byutvikling.

Avdeling for byutvikling har også andre stillinger ute nå. Se stavanger.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i tverrfaglige prosjekter som f.eks. områdereguleringer Hillevåg og Paradis.
 • Utarbeide transportanalyser inkludert trafikale konsekvenser av planforslag
 • Organisere, utarbeide og delta i planprosesser
 • Delta i arbeidet med transport og mobilitet i kommuneplanens arealdel
 • Fagansvar i tilknytning til gående, syklende og kollektivbrukere
 • Inngå i kommunens arbeid med Bymiljøpakken
 • Andre oppgaver tilknyttet avdelingens ansvar kan være aktuelle, f.eks. arbeid med detaljreguleringer

Kvalifikasjoner:

 • Master/hovedfag innen transportplanlegging, byplanlegging e.l.
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.
 • Nyutdannede kan også søke
 • Erfaring fra arbeid med utredning/analyser innenfor transportfaget og reguleringsplanlegging vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingevne på norsk er en forutsetning. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper:

o Gode samarbeidsegenskaper
o Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
o Tydelig, strukturert og løsningsorientert
o Kan arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Viktig rolle innen areal- og transportplanlegging i Stavanger
 • Inspirerende arbeidsoppgaver i et stort og kompetent fagmiljø
 • Deltakelse i et spennende og tverrfaglig miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid

Annet:

 • Stillingen lønnes etter avtale.
 • Oppstart etter avtale