• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  MOLDE
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  MOLDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788739
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune

Traineer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype

Molde kommune og Høgskolen i Molde søker traineer og undervisningsassistenter (hjelpelærere)

 

Beskrivelse av arbeidssted

Analyse- og utviklingsavdelingen ved Molde kommune leder programmet Smart Molde som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Høgskolen i Molde og Molde kommune lyser i sammen ut disse stillinger for studenter som ønsker å kombinere studier med en deltidsstilling som trainee og assistent for høgskolens faglærere i undervisning som er planlagt nå til høsten.

 

Hovedoppgaver

Vi ønsker snarlig engasjering av inntil fem studenter til 5-6 casestudier:

 

 1. Oppgave tillknyttet fremtidsbildet av parkering. For å legge til rette for hensiktsmessige parkeringsmuligheter med hensyn til både bymiljøet, næringslivet og butikkene må Molde kommune forstå mønsteret til parkerende i Molde sentrum. Det er ønskelig at oppgaven sentreres rundt innhenting av kunnskapsgrunnlag, testing av smarte parkeringsløsninger samt å ta i bruk eksisterende programvare slik at det muliggjør for regelmessige analyser rundt parkering og mobilitet. Dette skal også danne grunnlaget for en fremtidig parkeringsstrategi med utgangspunktet «Målet er ikke å parkere, men å komme seg dit man skal».
 2. Oppgave tilknyttet byggesak og geodata. Oppgaven kan vinkles mot bruk av 3D-modeller i kombinasjon med GIS data og gatebilder i byggesaksprosjekter. Interoperabilitet mellom systemer og bruk av felles filformat og lignende vil være relevante problemstillinger tilknyttet dette. Oppgaven kan også sentreres rundt bruk av konkrete systemer og verktøy sett i sammenheng med den totale systemporteføljen. Eksempel på systemer er: Sinus photo, Norkart og eByggesak.
 3. Logistikkoppgave tilknyttet sirkulære verdikjeder. Aktuelle områder er avfallshåndtering (avfallsbeholdere, kjøreruter, teknologi), logistikksystem til smart hjelpemiddelforvaltning, logistikkprosess på møbler, flåtestyring av bilparken og utstyr samt vedlikeholdsstyring til Molde bydrift. Oppgaven er sentrert rundt bedre ruteplanlegging, eventuelt i samband med sensorikk og maskinlæring.
 4. IT-oppgave tilknyttet systemporteføljen til Molde bydrift. Målet er å se over porteføljen i henhold til behov (slik som oversikt over alt enheten forvalter og drifter) samt å sikre informasjonsflyt og datakvalitet. Det kan også bli aktuelt å teste ut bedre måter å håndtere informasjon og prosesser på, f.eks. gjennom å tilpasse eksisterende systemer eller å skissere løsninger i den felles IT-arkitekturen.
 5. Mobilitetsprosjekt med Molde Fotballklubb og Molde kommune, som innebærer infrastrukturkartlegging og forslag til løsninger for syklende rundt stadion og bedre kollektivløsninger. For å ivareta brukere med funksjonsnedsettelse må analysen også ta høyde for  stor variasjon i bruk og behov.
 6. Samarbeid med lokal IT-bedrift om flåtestyring for samkjøring av kollektivtrafikk og taxi i et anvendt FoU-prosjekt.
 7. Rute- og trafikkinformasjon til syklister. Hvor er det tilrettelagt for sykkel i kommunen? Det må omfatte sykkelforhold vinterstid, status brøyting på sykkelruter i sanntid (likt med den informasjonen som ligger ute om skiløyper). Informasjon om sykkelparkering, kapasitet og fasiliteter (stativ, tak, lys, boks)

Det vil bli gitt muligheten til å utarbeide egne forslag til løsninger på problemstillinger som de har i Smart Molde-prosjektene, fra mulighetsstudier og formulering av kravspesifikasjon, til konseptuell og funksjonell design, og prototyping av tekniske løsninger.

Stillingens rolle og oppgaver i prosjektet avhenger av kandidatens kompetanseprofil. Smart Molde vil være vertskap for utrednings/utviklingsarbeidet, og skal bistå med informasjon og rådgivning som du trenger for å foreslå spennende løsninger. Det kan også bli muligheter for å utvide trainéeforholdet med ansettelse ved Høgskolen i Molde som undervisningsassistent (hjelpelærer) etter egen avtale, slik at arbeidet strekker seg over to dager per uke i gjennomsnitt for perioden.

I så fall skal resultatene fra prosjektene med Molde kommune brukes i undervisningen i et eller flere emner i bachelorutdanningene hos høgskolen. Du kan gjerne selv være student i emnet der du hjelper til med undervisningen.

 

Kvalifikasjoner

 • Pågående utdanning innenfor relevant fagområde
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Nytenkende og engasjert
 • Tar initiativ, samt har god gjennomføringsevne
 • Evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger 
 • Har evne og vilje til å tilegne deg og dele ny kompetanse

 

Vi tilbyr

 • 6 måneders engasjement i 20-40% stilling med mulighet for forlengelse
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kreativt, faglig sterkt og godt sosialt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Offentlig tjenestepensjonsordning og fleksibel arbeidshverdag (fleksitid)
 • Lønn etter avtale

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

 

 
 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  MOLDE
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  MOLDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788739
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune