• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921221967
 • Antall ansatte
  4548
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Molde kommune
 • Adresser
  Rådhusplassen 1
  6413  MOLDE

Molde kommune oppføring hos:

Molde kommune


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Avdelingsleder dagsenter

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling som avdelingsleder ved Bergmo Dagsenter. Kun dagarbeidstid. Tiltredelse etter avtale.   Beskrivelse av arbeidssted Bergmo dagsenter er veletablert dagsentertilbud for hjemmeboende eldre i østre bydel. Dagsentret har 20 plasser fordelt på 4 årsverk.   Hovedoppgaver Dagsenteret har et tett sama…

Miljøveiledere

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi søker miljøveiledere til midlertidige stillinger, som kan bli forlenget og/eller omgjort til faste stillinger.  100 % engasjement med varighet på 1 år. 100 % vikariat med varighet på 6 mnd.   Beskrivelse av arbeidssted  Flyktningtjenesten er ansvarlig for bosetting kvalifisering og i…

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikt, Kleive Omsorgssenter, sykehjem og et 100% vikariat i hjemmetjenesten. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld med arbeid på helg.   Beskrivelse av arbeidssted Kleive omsorgssenter, hjemmetjenesten og sykehjem er en del av et he…

Vernepleier og sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig flere 100 % stillinger som vernepleier og sykepleier i Bo og habiliteringstjenester. Stillingene innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld med arbeid på helg. Enkelte driftsenheter har langvakter på helg og spesialturnuser med langvakter som turnusordning.   Beskrivelse av arbeidssted Enheten har ansvar for de fles…

Legesekretær/sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig stilling som Sykepleier/legesekretær ved Nesset Legekontor i inntil 60% stilling   Beskrivelse av arbeidssted Nesset legekontor er ett legesenter med 3 leger og 1 Lis1 lege som er lokalisert i Eidsvåg sentrum i Molde kommune. Kort om stillingen Vi søker etter sykepleier/legesekretær med interesse for og kunn…

Programveileder

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi søker programveileder til 100 % fast stilling.   Beskrivelse av arbeidssted  Flyktningtjenesten er ansvarlig for bosetting kvalifisering og integrering av flyktninger i Molde kommune. Tjenesten arbeider for å styrke flyktningene sin mulighet til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet.​ Vi skal bidra t…

Helgestillinger

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledige midlertidige helgestillinger ved Midsund omsorgsdistrikt i hjemmetjenesten, omsorgssenteret og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Fyller du 18 år i år og er nysgjerring på hvordan det er å jobbe i helse- og omsorgstjenesten? En helgestilling hos oss kan være en god måte å finne ut om dette er en yrkesvei du vil gå. …

Helsefagarbeider

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 60 % fast stilling som helsefagarbeider ved Midsund omsorgsdistrikt, for tiden i hjemmetjenesten i turnus med arbeid på helg. Beskrivelse av arbeidssted  Midsund hjemmetjeneste yter tjenester til hjemmeboende og i omsorgsboliger, samt praktisk bistand hjelp i hjemmet. Midsund omsorgsdistrikt er en god arena for læ…

Enhetsleder/rektor

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være en leder som utøver ledelse ved å være tydelig og bygger gode relasjoner? Er du en leder som motiverer og inspirerer medarbeiderne til å skape et trygt og godt læringsmiljø preget av inkludering og mestring? Ønsker du å legge til rette for innovasjon og nyskaping og har et blikk for digitalisering?   Da kan du være…

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 70 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier ved Skåla omsorgssenter. Stillingen er lokalisert i hjemmetjenesten. Stillingen innebærer arbeid på dag/ kveld og helg.    Beskrivelse av arbeidssted Kleive og Skåla omsorgsdistrikt er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Skåla omsorgssenter har hjemmetjeneste, …

Sykepleier natt

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 53 % fast stilling som sykepleier. Stillingen er lokalisert til sykehjemmet. Stillingen innebærer per tiden arbeid på natt og med arbeid på helg. Ved ønske om større stilling, er det mulig å kombinere med arbeid på dag og kveld.   Beskrivelse av arbeidssted Skåla omsorgssenter er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde k…

Sykepleier/Vernepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten ved Bergmo omsorgsdistrikt. Vernepleiere kan også søke. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld og helg.    Beskrivelse av arbeidssted Bergmo Omsorgsdistrikt har flere ulike tjenesterområder som  sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, dagsenter og i…

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Ledige faste stillinger som sykepleier ved avdeling for korttid- og rehabiliteringspasienter. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld med arbeid på helg.     Beskrivelse av arbeidssted Kirkebakken Omsorgssenter består av en korttidsavdeling med tilsammen 32 plasser, en k…

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Molde legevakt søker etter sykepleier i ca 60% stilling.   Beskrivelse av arbeidssted Molde kommune har i samarbeid med Aukra, Hustadvika, Rauma og Sunndal kommuner etablert interkommunalt legevaktsamarbeid. Legevakta er etablert i Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1. Avdelingen Molde legevakt er organisert under enheten Helsetje…

Sykepleier vikariat

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Stillingstype Der er ledige vikariat som sykepleier inntil ett år ved kommunal akutt døgnpost (KAD) i opptil 100 % stilling.   Beskrivelse av arbeidssted Molde kommune har i samarbeid med Aukra og Hustadvika kommuner, etablert "kommunale akutte døgnplasser" (KAD) som er et alternativ til sykehusinnleggelse. Dette er en ordning der pasiente…

Sykepleier natt

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi har ledig 100 % og 80 %  fast stilling som sykepleier pt på natt ved Kirkebakken omsorgssenter. Sykepleiere på natt ved Kirkebakken Omsorgssenter gis et ekstra funksjonstilegg i tillegg til garantilønn og andre tillegg. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus med arbeid helg.   Beskrivelse av arbeidssted Kirkebakken oms…

Enhetsleder / rektor

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Årølia skole er under bygging og skal stå klar til skolestart høsten 2023. Molde kommune søker en tydelig og inkluderende skoleleder til den nye skolen. Er du en leder som motiverer og inspirerer medarbeiderne til å skape et trygt og godt læringsmiljø? Ønsker du å legge til rette for innovasjon og nyskaping og har du et godt bli…

Lærer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling som lærer fra 01.08.2022.   Beskrivelse av arbeidssted Eidsvåg barne- og ungdomsskole er en skole som arbeider for å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Har elevene det trygt og godt, kommer også de gode faglige resultatene. Skolen har 240 elever 40 ansatte. Se Molde kommune sine…

Rådgiver oppvekst, kultur og velferd

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Har du evnen til å koordinere, har et tverrfaglig blikk og et brennende engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår, da er du den rette! Det er ledig en 100% stilling som rådgiver i fagavdeling oppvekst, kultur og velferd som er en av tre stabsavdelinger i sektor for oppvekst, kultur og velferd.   Beskrivelse av arbeidssted …

Ekstravakter 2022

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ansvarsfull glad og aktiv? Da kan du være aktuell for å jobbe sammen med oss på Moldebadet. Vi er stadig på jakt etter ekstrahjelper som badevert, instruktør og servicevert til vårt flotte bad i Molde. Opptakene vil hovedsakelig være på vår og høst, men også etter behov.     Stillingstype Ekstravakt badevert, instruktør og servicevert, det…

Sykepleier i nattpatruljen/hjemmetjenesten natt

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling som sykepleier i nattpatruljen, hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus på natt med arbeid helg. Det blir gitt et eget funksjonstillegg.   Beskrivelse av arbeidssted Glomstua omsorgsdistrikt innehar mange tjenesteområder. Vi har sykehjem, hjemmetjenest…

Sykepleiere og psykiatriske sykepleiere

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig flere faste 100 % stillinger som sykepleiere og psykiatriske sykepleiere .   Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 7 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser, 8 korttidsplasser og 4 plasser i forsterket skjermet enh…

Tilkallingsvikar

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi har behov for flere dyktige tilkallingsvikarer som assistenter og veiledere til ulike typer funksjoner. Aktuelle søkere vil bli kontaktet fortløpende.    Beskrivelse av arbeidssted Flyktningtjenesten er ansvarlig for bosetting kvalifisering og integrering av flyktninger i Molde kommune. Tjenesten arbeider for å styrke flyktning…

Språkassistent

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for ekstrahjelp som assistent med språkkompetanse i Flyktningtjenesten. Det er særlig behov for språkkompetanse i pashto, ukrainsk og russisk.    Beskrivelse av arbeidssted Flyktningtjenesten er ansvarlig for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger i Molde kommune. Tjenesten arbeider for å styrke flyktn…

Tilkallingsvikar - 2022

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Tilkallingsvikarer. Har du fylt 18 år og ønsker å jobbe i psykisk helse- og rustjenester?  Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Psykisk helse- og rustjenester.  Arbeid på dagtid eller turnustjeneste med arbeid på dag og kveld eller natt. Hovedoppgaver sikre beboer et godt hjem med tjenester i tråd med behov o…

Tilkallingsvikar

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Dette er en fellesannonse for alle barnehagene i Molde kommune der du som ønsker å være tilkallingsvikar kan registrere deg inn som søker. Dersom du er aktuell som tilkallingsvikar vil du bli kontaktet etter at vi har fått alle opplysninger.       Hovedoppgaver Hovedoppgaven er…

Tilkallingsvikarer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Råkhaugen omsorgssenter. Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten? Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene.  Beskrivelse av arbeidssted  Råkh…

Tilkallingsvikarer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Ved Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt er det behov for tilkallingsvikarer til pleie- og omsorgsoppgaver i institusjonen, samt hjemmetjenesten, kjøkkendrift og renhold. Turnustjeneste med arbeid på dag, kveld, natt og helg. Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten? Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, he…

Tilkallingsvikarer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Ved Bergmo Omsorgdistrikt er det behov for tilkallingsvikar til pleie- og omsorgsoppgaver i institusjonen, samt hjemmetjenesten, kjøkkendrift, renhold og dagsenterpersonell. Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, kokker, renholdere og assistenter, eventuelle studenter innen de forskjellige fagfeltene. Turnustjenest…

Tilkallingsvikarer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Kirkebakken omsorgssenter. Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten? Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene.  Beskrivelse av arbeidssted  Ki…

Tilkallingsvikarer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Bo- og habiliteringstjenester  Vi søker verne og sykepleiere, helsefagarbeidere og andre med relevante fagutdannelser, samt pleiemedarbeidere. Beskrivelse av arbeidssted  Enheten har tre hovedarbeidsområder, dagsenter og aktivitetssenter med dagarbeidstid og botjenester og a…

Tilkallingsvikar - 2022

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Dette er en felles utlysning for skolene i Molde kommune for tilkallingsvikarer skoleåret 2022. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet ved behov av de respektive skolene. Kryss av for hvilken skole du er interessert i å være søker til.   Beskrivelse av arbeidssted Vi har gjennom skoleåret beh…

Tilkallingsvikar

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Glomstua omsorgsdistrikt. Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten? Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, kokker, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene.  Beskrivelse av arbeidsstede.…

Tilkallingsvikarer

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Midsund omsorgsdistrikt. Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten? Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene.  Beskrivelse av arbeidssted  Midsun…

Tilkallingsvikar

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Nesset omsorgsdistrikt. Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten? Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Studenter innenfor de ulike fagfeltene oppfordres sterkt til å søke.   Vi har behov for tilkallingsvikarer p…

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 1 stk 100 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten, Nesset omsorgsdistrikt. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld og med arbeid på helg.   Beskrivelse av arbeidssted Hjemmetjenesten i Nesset omsorgsdistrikt har base i Nesset Helsehus i Eidsvåg, ca 54 km fra Molde sentrum. Hjemmetjenesten har a…

Sykepleier og vernepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi har ledig 3 stk faste 100% stillinger til de med 3-årig høgskoleutdannelse innen sykepleie eller vernepleie ved Sykehjemsavdeling (somatisk), Nesset omsorgssenter. Turnus dag/kveld med arbeid på helg. Beskrivelse av arbeidssted Nesset omsorgssenter befinner seg i Eidsvåg sentrum ca 52km fra Molde by. Nesset omsorgssenter inne…