Ledig stilling

Framtidsfylket AS

Sogn og Fjordane Energi søker trainee

Trainee: Teknologi/økonomi

Energi

I arbeidet med å forvalte kraftressursane våre på ein best mogleg måte, må vi heile tida utvikle oss og forbetre oss i takt med eit samfunn i endring. No ønskjer vi å tilføre ny og frisk kompetanse gjennom å tilsette ein trainee.

 

Produksjon og utvikling av fornybar energi frå vatn og vind er SFE si kjerneverksemd. Vi arbeider kontinuerleg med å skape ei fornybar framtid gjennom å framskaffe meir fornybar energi og utvikle nye framtidsretta løysingar.

I arbeidet med å forvalte kraftressursane våre på ein best mogleg måte, må vi heile tida utvikle oss og forbetre oss i takt med eit samfunn i endring. Våre fagmiljø innan økonomi og krafthandel jobbar med dette kvar dag, og no ønskjer vi å tilføre ny og frisk kompetanse gjennom å tilsette ein trainee.

Vi søkjer breitt etter kandidatar, då ulike fagretningar kan vere aktuelle. Arbeidsområde kan vere innanfor fagområda teknologi/IKT/digitalisering, kraftomsetning, økonomi – men rolla vil bli tilpassa bakgrunnen til den kandidaten vi tilset.

Om deg

 • Du har høgare utdanning innan IKT/teknologi, økonomi eller realfag
 • Du har god forretningsmessig forståing og evne til å sjå løysingar
 • Du er ein god lagspelar og likar å arbeide i team
 • Du er positiv, nysgjerrig og søkjer aktivt ny kunnskap

Vi kan tilby deg

 • Ein bransje med ei heilt unik rolle i klimaarbeidet
 • Ein jobb som gir meining
 • Sterke kompetansemiljø med store moglegheiter for utvikling
 • Konkurransedyktig løn og gode ordningar
 • Eit attraktivt og godt arbeidsmiljø

Arbeidsstad er Sandane.


Som Framtidsfylket-trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur
 • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2023 til august 2024.