Ledig stilling

Senja kommune

Trainee Midt-Tromsrådet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe med samfunnsutvikling og politiske prosesser? Ønsker du å være med på arbeidet med å styrke Midt-Troms som en attraktiv og bærekraftig vekstregion? Nå har du muligheten til å kickstarte din karriere som trainee i Midt-Tromsrådet!  

Vi har en toårig prosjektstilling ledig

Hvem er Midt- Tromsrådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd som består av kommunene Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa. Gjennom samhandling og samarbeid skal rådet bidra til å styrke Midt-Troms som en spennende og attraktiv bo-, besøks- og arbeidsregion.

Midt- Tromsrådet arbeider med spennende saker som berører en rekke viktige områder, blant annet innenfor områdene politikk, administrasjon og ungdomsmedvirkning. Gjennom en felles regional næringsplan arbeider Midt-Tromskommunene strategisk for å øke vekstkraften i regionen, spesielt innenfor reiseliv, sjømat, forsvar, landbruk og kompetanse.

Her kan du lese vår regionale næringsplan

Se presentasjon av midtroms 

Trainee Senja

Som trainee i Midt-Tromsrådet vil du være tilknyttet traineeprogrammet Trainee Senja.

Trainee Senja er et toårig traineeprogram som kobler nyutdannede kandidater på bachelor- og masternivå, med de mest spennende arbeidsgiverne i Midt-Troms!

 

I Trainee Senja får du et sosialt nettverk, faglig påfyll gjennom et omfattende årsprogram med temamøter, bedriftsbesøk og studietur, og muligheten til å knytte kontakter med et rikt og mangfoldig samfunns- og næringsliv. 

Trainee Senja er eid av Profilgruppa, som du kan lese mer om her: Profilgruppa

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

 • Jobbe tett på politiske prosesser.
 • Delta i møter og diskusjoner.
 • Bidra med research og analyser.
 • Utarbeide saksutredninger og notater.
 • Gjøre Midt-Troms mer synlig på sosiale medier og produsere innhold til vår hjemmeside.
 • Sentral deltaker i vår satsing på ungdomsmedvirkning, blant annet gjennom tett dialog med regionalt ungdomsråd.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning minimum på barchelornivå.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Interesse for politikk og samfunnsutvikling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Førerkort klasse B, samt disponere bil.

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i traineeprogrammet Trainee Senja.
 • Spennende rolle hvor du får ta del i samfunnsutviklingen i en svært spennende region.
 • En unik mulighet til å få innblikk i regionens politiske arbeid og spennende næringsliv.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • God veiledning og oppfølging.
 • Fleksibel arbeidstid og kontorsted i Midt-Troms.
 • Det må påregnes en del reiseaktivitet i sammenheng med møter og aktiviteter.
 • Tilsetting og lønn etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale i kommunal sektor.
 • Regionrådet er organisert med Senja kommune som kontorkommune slik at ansatte følger Senja kommunes interne reglementer og avtaler.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

 

 I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.