• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323048
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Trafikkplanlegger trafikksikkerhet

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bymiljøetaten har ansvar for samferdsel og mobilitet i Oslo kommune. Mobilitetsdivisjonen jobber i dag med trafikksikkerhet, utvikling av infrastruktur for persontransport, samt drift og vedlikehold. Etaten har for tiden en sterk satsing på gange, sykkel og kollektivtransport, og har som ambisjon å utvikle og styrke hele mobilitetsområdet i årene fremover. Trafikksikkerhet er et av de viktigste hensynene for Bymiljøetaten i alle våre prosjekter og i vår drift av Oslos gater og byrom.
 
Trafikksikkerhetsseksjonen består av rundt 17 engasjerte og kompetente fagfolk, og har ansvar for å ivareta trafikksikkerheten i hele Oslo. Seksjonen etablerer årlig over 100 mindre trafikksikkerhetstiltak og har i tillegg ansvar for å bistå med fagkompetanse i større samferdselsprosjekter og planprosesser. Vår prioritering er tiltak rettet mot gående og syklende, med et særlig fokus på skoleveier.

Et viktig prosjekt vi gjennomfører i samarbeid med blant andre Utdanningsetaten og skolene, er Hjertesone. En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet, og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. De kommende årene skal vi etablere hjertesoner rundt alle skoler med barnetrinn i Oslo. Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/hjertesone-tryggere-skolevei/

Vi søker nå en en ny kollega som blant annet vil delta i prosjektet Hjertesone, samt ha ansvar for å strukturere, skaffe og formidle kunnskap om trafikksikkerhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å
  • samordne, systematisere og utvikle relevant kunnskap
  • utvikle gode oversikter, fremstillinger og kunnskapsgrunnlag og formidle kunnskap internt
  • kartlegge kunnskapsbehov og legge til rette for/anskaffe kunnskapsutvikling
  • på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap revidere handlingsplanen for Trafikksikkerhet
  • bidra til at virksomheten drives kunnskapsbasert
 • Delta i prosjektet Hjertesone ved å
  • følge opp skoler som skal etablere Hjertesone og legge til rette for medvirkning
  • delta i prosjektets planleggings- og kartleggingsarbeid
  • samarbeide internt og med eksterne samarbeidspartnere
  • bidra til at prosjektet oppnår forventede resultater innfor tidsramme og budsjett
  • bidra til å evaluere og videreutvikle konseptet "Hjertesone i Oslo"
  • beskrive, planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i samarbeid med kolleger
 • Gi innspill til planprosesser og prosjekter internt og eksternt
 • Saksbehandling
 • Relevant kontraktsoppfølging
 • Andre oppgaver som tilfaller seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 5-årig masterutdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagkrets
 • Erfaring fra å jobbe i prosjekt vektlegges
 • Ønskelig med noen års arbeidserfaring
 • Ønskelig med relevant erfaring fra kunnskapsinnhenting og bearbeidelse og anskaffelser
 • Du evner å sette deg inn i data, fagstoff og teori, og se det i relasjon til den praktiske gjennomføringen i virksomheten
 • Stillingen krever god språkkompetanse på norsk, både skriftlig og muntlig, og gode dataferdigheter
 • Innsikt i/kunnskap om trafikksikkerhet er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi søker en person 

 • med gode planleggings- og gjennomføringsevner - en som jobber selvstendig og tar initiativ
 • med gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter - en som samler, systematiserer og deler
 • med gode samarbeidsevner - en kollega som lytter, bidrar og jobber i tråd med overordnede mål og strategier
 • med analytiske evner som ser sammenhengen mellom teori og praksis
 • som kan håndtere et tidvis høyt arbeidstrykk
 • som kan identifisere seg med Oslo kommunes verdier: Brukerorientering, Respekt, Engasjement og Redelighet - BRER

Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Spennende prosjekter hvor du får bidra til å sette preg på Oslo by
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer; moderne og funksjonelle lokaler på Hasle/Løren
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke 
 • Gunstige låne-, pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Stillingen lønnes i lønnstrinn 39-52 (kr 560 100-710 800). Lønnsplassering og stillingskode avhenger av utdannelse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi ber deg legge ved relevante vitnemål og attester til søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig, ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju. Dersom du har gjennomført utdanning i utlandet, ber vi deg legge ved dokumentasjon på at utdanningen er NOKUT-godkjent samt nødvendig oversettelser.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323048
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune