Ledig stilling

Færder kommune

Tospråkslærere - skoleåret 2023/2024

Offentlig forvaltning

Færderskolene

Færder kommune har 7 barneskoler og 3 ungdomsskoler med til sammen ca 3000 elever. På de ulike skolene er det elever som er i behov av tospråklig undervisning. Arbeidsstedet vil variere mellom skolene i kommunen.

Færder kommune har to mottaksklasser. Mottaksklassen for barnetrinnet er lokalisert ved nye Labakken skole og for ungdomstrinnet ved Borgheim ungdomsskole. Tospråklig undervisning blir gitt i mottaksklassen for elever som er nye i Norge og elever med kort botid i Norge får tilbud om tospråklig undervisning ved sin nærskole. Det må derfor påberegnes noe reisetid mellom skolene. For mer informasjon om den enkelte skole, se Færder kommunes hjemmeside under "Barnehage, skole og familie".

Stillingsinformasjon

Færder kommune har behov for tospråklærere i hel- og deltidsstillinger i følgende språk fra snarest og til 31.07.24.

 • Ukrainsk – 2 * 100%
 • Arabisk - ca. 20%
 • Tigrinija – ca. 26%
 • Tysk – ca. 10%
 • Tyrkisk – ca. 10%
 • Latvisk – ca. 10%

Det er viktig at det oppgis i søknaden hvilket språk du søker på. Stillingene kan eventuelt kombineres ved ferdigheter i flere språk.

Vi søker etter tospråklære som:

 • Har godkjent lærerutdanning
 • Har god relasjonskompetanse
 • Har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i språket det søkes på
 • Kan dokumentere gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Vi oppfordrer andre som har gode språklige ferdigheter innenfor de overnevnte språkene til å søke på stillingen
 • Vi vektlegger personlig egnethet
 • Det vil være en fordel å disponere bil for kunne reise mellom arbeidsstedene

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til samarbeid og gjennomføring
 • Fleksibel og like å være på farten
 • Selvgående og initiativrik
 • Utadvendt og ha gode pedagogiske evner

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger:

 • Alle som skal arbeide i Færderskolen må fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
 • Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.
 • I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 • Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attetser og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden. Det må fremlegges politiattest iht Opplæringslova §10-9 før tiltredelse.