• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442443
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 09.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Tospråklig lærer arabisk

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig inntil 90 % tospråklig lærerstilling i arabisk i grunnskolen i Rana fra 01.01.2024. Det tas forbehold om endring i stillingsstørrelse, som følge av til- og fraflyttinger og endring i ressurstildeling og behov. Arbeidssted vil kunne bli fordelt på flere skoler.

Arbeidsoppgaver kan være:

 • tospråklig fagopplæring
 • morsmålsopplæring
 • faglig styrking

 

Kvalifikasjonskrav for tilsetting

Den som tilsettes som morsmålslærer/tospråklig lærer må oppfylle ett av disse kravene:

Med samme morsmål som eleven:

a)     UDIR- / Nokut-godkjent lærerutdanning fra hjemlandet

b)     3-årig lærerutdanning for tospråklige lærere

c)     NOKUT-godkjent høyere utdanning på minst tre år, inkludert pedagogisk utdanning (jmf. forskrift til Opplæringslova § 14-1), der et og et halvt år omfatter språket og kulturen til eleven.

 

Norskspråklig lærer:

a)     Pedagogisk utdanning som inkluderer minst 90 studiepoeng i elevens språk, og god kjennskap til den kulturelle bakgrunnen til eleven

 

Søkere med annen relevant bakgrunn og erfaring fra skoleverket kan vurderes for tilsetting i midlertidig stilling dersom det ikke finnes søkere som fyller kvalifikasjonskravene over.

Det kreves i tillegg:

 • Norsknivå minimum B1. NB! Bokmålskommune.
 • Gyldig politiattest
 • Gyldig oppholdstillatelse

 

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som:

 • har et positivt elevsyn
 • viser forståelse og ydmykhet for den enkelte elevs situasjon og tilpasser etter behov
 • er en tydelig leder i klasserommet
 • er fleksibel, viser initiativ og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er positiv til pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeid i team
 • kan arbeide selvstendig, være lyttende og se elevens behov
 • i tillegg har gode ferdigheter i og bruker IKT i opplæringen

 

Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens plan på området og i elevenes enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring/ morsmålsopplæring. Teamleder og veileder for tospråklig opplæring har ansvar for jevnlig oppfølging av tospråklige lærere i grunnskolen i Rana.

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere som er overtallig eller har omplasseringsbehov, vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Lønn og stillingskode fastsettes i tråd med gjeldende tariffavtale.

Ledere direkteplasseres i lønn og denne fastsettes ut ifra type stilling, kompetansekrav for stillingen og intern lønnsstruktur.

Øvrige stillinger innplasseres i tabell og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Ellen Michalsen, tlf. 40 23 58 07 eller epost: ellen.michalsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 22.11.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442443
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 09.11.2023