Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3221433
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tospråklig faglærerstilling i portugisisk i Ranaskolen (2020/374)

Det er ledig inntil 10,2 % tospråklig undervisningsstilling i portugisisk i Ranaskolen med snarlig tiltredelse. Stillingen gjelder i utgangspunktet skoleåret 2020/21. Det tas forbehold om endring i stillingsstørrelse, som følge av til- og fraflyttinger og endring i ressurstildeling. Arbeidssted vil kunne bli fordelt på flere skoler. 

Arbeidsoppgaver kan være: 

 • tospråklig fagopplæring 

 • morsmålsopplæring 

 • faglig styrking 

 

Kvalifikasjonskrav for tilsetting 

Den som tilsettes som morsmålslærer/tospråklig lærer må oppfylle ett av disse kravene: 

Med samme morsmål som eleven: 

 1. UDIR/Nokut-godkjent lærerutdanning fra hjemlandet 

 1. 3-årig lærerutdanning for tospråklige lærere 

 1. NOKUT-godkjent høyere utdanning på minst tre år, inkludert pedagogisk utdanning (jmf forskrift til Opplæringslova § 14-1), der et og et halvt år omfatter språket og kulturen til eleven 

 

Norskspråklig lærer: 

 1. Pedagogisk utdanning som inkluderer minst 90 studiepoeng i elevens språk, og god kjennskap til den den kulturelle bakgrunnen til eleven 

 

Søkere med annen relevant bakgrunn og erfaring fra skoleverket kan vurderes for tilsetting i midlertidig stilling dersom det ikke finnes søkere som fyller kvalifikasjonskravene over. 

Det kreves i tillegg: 

 • Norsknivå tilsvarende B1 (skal dokumenteres). NB! Bokmålskommune. 

 • Gyldig politiattest 

 • Gyldig oppholdstillatelse (skal dokumenteres) 

 

Søknaden må inneholde dokumentasjon på utdanning, relevant arbeidserfaring, norsknivå og oppholdstillatelse for å bli vurdert. 

 

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som: 

 • bruker IKT i opplæringen 

 • har et positivt elevsyn 

 • er en tydelig leder i klasserommet 

 • kan arbeide selvstendig, være lyttende og se elevens behov 

 • er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

 

Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens strategiske plan og i elevenes enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring/ morsmålsopplæringTeamleder og veileder for tospråklig opplæring har ansvar for jevnlig oppfølging av tospråklige lærere i Ranaskolen. 

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. 

To referanser skal oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. 

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning. 

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. 

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. 

Spørsmål i forbindelse med utlysingen kan rettes til Ellen Michalsen tlf. 40235807. 

Kun søknader sendt via elektronisk søknadskjema blir vurdert, se link på denne side. 

Søknadsfrist: 28.10.20