Torgansvarlig

Stavanger Kommune

Idrett og utemiljø har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.
Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, anlegg for sykkelparkering, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, skolegårder, uteområder ved barnehager, naturvernområder, badeplasser, innen- utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Idrett og utemiljø driver også Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftsenter.

Idrett og utemiljø utvikler og er byggherre for nye anlegg. Kommunalområdet sørger for at utearealer, veier, plasser og anlegg skjøtes i henhold til miljø, kvalitet og sikkerhet for innbyggerne.

Idrett og utemiljø har ansvar for sykkelsatsingen – utviklingen av sammenhengende sykkelveinett på kommunale veier.

Idrett og utemiljø bygger fellesskapet.
 
I idrett og utemiljø er det ledig stilling som saksbehandler innen torg og uteroms forvaltning

 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av søknader om uteservering fra utesteder og matvogner
 • Behandling av søknader om areal til promoteringer, utstillinger, standplasser i forbindelse med valg. m.m.
 • Oppfølging kontrakter, vedlikehold og fakturering
 • Elektronisk saksbehandling
 • Befaringer med oppmålinger av areal
 • Samarbeide på tvers av seksjoner og avdelinger internt, samt etater, lag, foreninger og privatpersoner utenfor egen organisasjon

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring innen torg- og uteroms forvaltning
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Kommer du fra et land utenfor Norden må du beherske norsk på minst C1-nivå
 • Gode datakunnskaper
 • Kunnskap om og forståelse for lover, forskrifter, retningslinjer og annet som berører fagfeltet - og se disse i en sammenheng med gjeldende aktivitet 

Personlige egenskaper:

 • God evne til å kommunisere med og tilstrebe likebehandling for alle
 • Jobber selvstendig, strukturert og systematisk og har samtidig god samarbeidsevne
 • Er løsningsorientert
 • Er fleksibel og liker en variert og utfordrende hverdag

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger i KLP
 • Nye moderne lokaler i Stavanger sentrum
 • Stillingskode: 655904 Saksbehandler uten høyskole eller 753100 Saksbehandler med høyskole. Lønn etter avtale
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale