• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  18.12.2021
 • Sted:
  Manger
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Manger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3311455
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

To vernepleiarstillingar i 100%

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingabe

Me har ledig to 100 % faste stillingar som vernepleiar i Hannesvegen bustader og Tømmerdalen. Begge stillingane har arbeid i turnus, med kveldsvakter og arbeid kvar 3. helg. 

Om Habiliteringstenester, Hannesvegen og Tømmerdalen

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til menneske som treng rettleiing, hjelp, opplæring og helsehjelp for at dei skal oppleve meistring og god livskvalitet.

Hannesvegen bustader ligg sentralt på Manger, og er ei avdeling som består av fleire bustadgrupper.  Hannesvegen er heimen til 3 personar med ulikt bistandsbehov og i tillegg har ein bustad nytta til avlasting. Tømmerdalen er ei bustadgruppene, og er heimen til 6 personar med ulikt bistandsbehov. Målet med begge arbeidsplassar er å gje tenester av høg kvalitet for å sikra ein best mogeleg kvardag for den einskilde. Spesifiser i søknadsteksten kor du søkjer. 

Arbeidsoppgåver

 • Rettleie og hjelpe bebuarane med daglege oppgåver og aktivitetar i kvardagen
 • Planleggja og tilretteleggja for gode, individuelle tenester etter den einskilde sitt vedtak og behov
 • Leggje til rette for aktivitet og gode opplevingar, både inne og ute
 • Dokumentere naudsynt informasjon og utførte oppgåver i journalsystemet Profil
 • Jobba med kartlegging, utarbeida prosedyrar og tiltak i Profil
 • Primærkontakt ansvar
 • Samarbeida med aktuelle samarbeidspartnarar
 • Gje råd og rettleiing til vikarar, studentar og lærlingar
 • Medikamenthandtering

Kompetansekrav

 • Offentleg godkjent vernepleiar
 • Førarkort klasse B, må kunne kjøre stor bil og bil med manuell gir
 • Personleg eigna for arbeid med menneske
 • God norsk munnleg og skriftlig framstillingsevne

Ønskt kompetanse

 • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap. 9
 • Erfaring frå arbeid for personar med utviklingshemming

Vi tilbyr

 • Ein variert arbeidskvardag med faglege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning
 • Løn etter gjeldande tariffavtale

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  18.12.2021
 • Sted:
  Manger
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Manger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3311455
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune