Ledig stilling

Østre Toten kommune

To undervisningsstillinger 100% midlertidig ansettelse

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:

Østre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Kommunen har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning og et stort mangfold innenfor kultur og fritidsaktiviteter. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ototen.no.

Disse stillingene er for tiden ved Lena Ungdomsskole. Skolen har kommende skoleåret ca. 260 elever og 44 ansatte. De ansatte på Lena Ungdomsskole er positive, profesjonelle, utviklingsorienterte og humoren sitter løst. Vi er opptatt av å etablere et trygt og godt læringsmiljø for alle elever og ansatte, der vi kan fremme opplevelsen av tilhørighet, medvirkning og mestring.   

I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen(Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi rett hjelp til rett tid.

Midlertidig ansettelse i disse stillingen kan forlenges ved behov.

Fakta om stillingen:

Skolen søker lærere som er tydelige og gode klasseledere, som ser viktigheten av å bygge gode relasjoner til elevene og som kan undervise i norsk og kunst og håndtverk. Skolen trenger også kompetanse innenfor spesialundervisningsfeltet. 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

  • Godkjent lærerutdanning
  • Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har

  • Ambisjoner på elevenes vegne.
  • Et positivt elevsyn med fokus på den enkelte elevs læring og trygghet. 
  • Faglig engasjement
  • Gode samarbeidsevner 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby

  • En godt organisert skole med dyktige ansatte
  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som er preget av gode relasjoner og mye raushet i hverdagen
  • Godt samarbeid mellom ledelse og team/trinn
  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med flotte elever og en engasjert foreldregruppe

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.