Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

To stipendiatstillinger

Offentlig forvaltning

Vi tilbyr to tidsbegrensede stipendiatstillinger over 4-6 år med forskning og klinikk. Den vitenskapelige delen av disse stillingene er knyttet til hhv. pankreas- og leverkirurgiske prosjekter ved HPB-seksjonen på Rikshospitalet og planlegges å lede frem til PhD-grad. Den kliniske delen er knyttet til kirurgisk tjeneste på HPB-seksjonen med de plikter og utdanningsmuligheter som tilligger dette. Fordelingen vil bli avtalt med den enkelte og kan ha en klinisk del opp mot 50%. Dette kan variere over tid. 

Avdeling for gastrokirurgi består av samlet gastrokirurgisk virksomhet fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen er organisert i fire kliniske seksjoner/enheter, henholdsvis Enhet for øvre gastrokirurgi (Ullevål), Enhet for nedre (kolorektal) kirurgi (Ullevål), Seksjon for lever- og pankreaskirurgi (Rikshospitalet) og Seksjon for avansert bekkenkirurgi (Radiumhospitalet). Overvektskirurgi og dagkirurgi ved Aker sykehus inngår i virksomheten på Ullevål.

Avdelingen har p.t. 35 overlegestillinger, hvorav 3 har tilknyttet professorat II. Avdelingen har 5 sengeposter og egne poliklinikker og dagkirurgi. Det er et utstrakt multidisiplinært samarbeid med de øvrige avdelingene i sykehuset, bl.a. i behandling av pasienter med multitraume og kreftsykdommer. Avdelingen har en betydelig virksomhet innen gastroenterologisk onkologi og avansert laparoskopisk kirurgi. Legene deltar i en omfattende kirurgisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Avdelingen har en stor forskning og utdanningsvirksomhet, også av medisinske studenter. Det er meget gode muligheter for både forskning og utviklingsarbeid.
Stillingen er knyttet til HPB-seksjonen på Rikshospitalet.

Kirurgisk tjeneste ved vår seksjon er spesialisert og mulighet til å oppfylle alle læringsmål til spesialiteten i gastrokirurgi vil dermed være begrenset. Den enkelte søker må sette seg inn i gjeldende regelverk med tanke på hvordan ovennevnte tjeneste vil telle til spesialiteten. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Denne kombinasjonen av to stillinger krever kandidater med stor evne til fleksibilitet, selvstendig arbeid og organisering av eget arbeid.
 • Samarbeidsevner er avgjørende og gode referanser vil bli tillagt stor vekt.
 • Det kreves kirurgisk erfaring tilsvarende to års generell kirurgi hvorav minst ett år gastrokirurgi. Ytterligere kirurgisk tjeneste vil bli vektlagt i noe grad.
 • Noe erfaring med vitenskapelig arbeid er ønskelig, men ikke avgjørende.
 • Et skandinavisk språk må beherskes til fulle

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn for stipendiatdelen beregnes ut fra årlig rundsum (Helse Sør-Øst RHF).