• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4305633
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

To stillinger som senior-/prosjektarkitekter

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for byggeprosjekter består av syv saksbehandlingsenheter samt stab. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klagesaker. I avdeling for byggeprosjekter piloterer vi stadig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.
 
De utlyste stillingene er plassert i enhet vest, åpen by

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt eller bygningsingeniør gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker, og følge opp eventuelle endringer eller klager i byggesakene som du har behandlet. I tillegg vil du delta i møter og forhåndskonferanser. Som senior saksbehandler skal du i tillegg delta i opplæring og veiledning, og kan få ansvar for utviklingsoppgaver.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger i avdelingen. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn utlyste stillinger. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver:

 • saksbehandle byggesøknader og klagesaker innenfor lovbestemte frister og i forhold til produksjonskrav
 • informere, veilede og kommunisere med kunder og andre offentlige virksomheter, både skriftlig og muntlig
 • avholde forhåndskonferanser og veiledningsmøter

Som senior saksbehandler skal du i tillegg:

 • gi faglig støtte til kolleger og ledere i avdelingen
 • ha ansvar for utviklingsoppgaver samt delta i kurs og opplæringsvirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet arkitekt med utdanning fra høyskole/universitet på mastergradsnivå eller bygningsingeniør med utdanning minimum på bachelorgradsnivå.
 • Andre kandidater med utdanning relatert til byutvikling eller byggverk vurderes også.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • For stilling som seniorarkitekt kreves minst 5 års arbeidserfaring som nært relaterer seg til byggesaksbehandling.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må ha forståelse for offentlig forvaltning, og kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget.
 • Du må kunne bidra aktivt i kunnskapsdeling og veiledning.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du må ha evne til selvstendig å se behov, og å ta ansvar
 • Du må kunne prioritere og å gjennomføre
 • Du er pragmatisk, selvgående og har helhetsforståelse
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er faglig trygg og engasjert

Vi tilbyr:

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn på prosjektnivå etter lønnstrinn 40-45 som tilsvarer fra kr 570 500 til kr 623 600 pr. år
 • Lønn på seniornivå etter lønnstrinn 49-54 som tilsvarer fra kr 673 100 til kr 738 600 pr. år
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4305633
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune