Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

To overlegestillinger ved Hudseksjonen Rikshospitalet

Offentlig forvaltning

Ved Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer OUS er det to ledige stillinger som overlege i hud- og veneriske sykdommer:

Stilling 1: Fast overlegestilling, med vaktdeltakelse, fra 1.8.2022

Stilling 2: 100 % overlegevikariat, med vaktdeltakelse, fra 01.08.2022-31.07.2023

Stillingene inkluderer deltakelse i vakt og følger den til enhver tid gjeldende vaktordning, p.t 11-delt døgnvakt som overlege.

Det vil kunne bli mulighet for forlengelse i vikariatet  

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig overlegevikariat 100 % i tillegg til de to utlyste. Vennligst oppgi om det også søkes på et slikt vikariat.

Leger som tilsettes i stillingene må påregne dagtjeneste ved hud sengepost og hud poliklinikk, og i tilsynsfunksjonen ved Ullevål sykehus.

Det bes oppgitt i søknaden hvilke(n) stilling(er) man søker på.

Seksjonsleder kan kontaktes for utfyllende informasjon. 

Beskrivelse av Hudavdelingen

Seksjon for hudsykdommer er del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av pasienter med hele spekteret av hudsykdommer. Vi mottar pasienter fra hele Helse Sør-Øst, og er eneste hudseksjon med sengepost i helseregionen. Vi mottar også pasienter fra andre regioner til second opinion, fortrinnsvis henvist fra spesialister og sykehus. Vi legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. Seksjonen omfatter en sengepost, poliklinikk og dagenhet. Seksjon for hudsykdommer er landets største utdanningsinstitusjon for hudspesialister og har bred forskningsaktivitet.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinisk arbeid
 • Sengepostarbeid 
 • Supervisjon av leger i spesialisering
 • Tilsynsfunksjon ved Ullevål sykehus 
 • Vurdering av henvisninger 
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktrullering for overleger, p.t 11-delt vakthyppighet 

Kvalifikasjoner:

 • For fast stilling må søker  være godkjent norsk spesialist i hud og veneriske sykdommer. For vikariatenes del gjelder samme kvalifikasjonskrav samt at søkere kan være i sluttfasen av sin spesialisering for hud og veneriske sykdommer
 • Søker må beherske skandinavisk språk godt.
 • Forskningskompetanse i form av PhD vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til selvstendig arbeid
 • Initativrik og fleksibel
 • Engasjement for undervisning av kolleger og studenter

Vi tilbyr:

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

  Søknad sendes via Webcruiter.